Tartuffel » Specials » Bijbelboek jesaja

Het Bijbelboek Jesaja: Messias, Jesaja 53, maagd, almah

Het Bijbelboek Jesaja: Messias, Jesaja 53, maagd, almah Jesaja is een van de meest bekende profeten uit de Bijbel, het Oude Testament. Het Bijbelboek Jesaja wordt ook wel 'het Evangelie van het Oude Testament' genoemd, vanwege de nadruk die de profeet legt op Gods genade en liefde. De naam Jesaja betekent 'De HEERE heeft gered' en het lijkt op de Hebreeuwse namen Jozua en Jezus. Jesaja diende als profeet aan het koninklijk hof van Juda en hij profeteerde dientengevolge voornamelijk over Juda. Maar hij heeft ook dooscgappen voor Isarel en andere volken. De meeste Bijbelgeleerden gaan er vanuit dat Jesaja omstreeks 740-690 v.Chr. profeteerde.

Thema's van het boek Jesaja:
  • Een overblijfsel: Jesaja sprak van een overblijfsel dat God had overgelaten (jesaja 1:9) en God zou Zijn overblijfsel doen terugkeren (Jesaja 10:20-21);
  • Gods soevereiniteit: God heerst over de naties en God zal eens oordelen;
  • De dienaar: het thema van de dienaar komt op verscheidene plekken terug en kan een individuele Israeliet aanduiden (22:20), de natie Israel (41:8), het overblijfsel (49:3) of de Messias (52:13);
  • Jesaja geruikt de uitdrukking 'De Heilige van Israel' om de HEERE mee aan te duiden en heilig als Hij was, zou Hij de zonde bestraffen waar Hij die ook aantrof;
  • De Messias: Jesaja beschreef de komst van de Messias, de Verlosser, en zijn glorieuze koningschap zou een zegen zijn voor de ganse wereld (Jesaja 11:1-16), maar eerst zou hij komen als lijdende Dienaar (Jesaja 53).

De special bestaat uit de volgende artikelen:

Jesaja 53: Rabbijnen, de lijdende dienaar, Messias en Israël

Jesaja 53: Rabbijnen, de lijdende dienaar, Messias en Israël - Klassieke Joodse bronnen identificeren de lijdende dienaar of de de knecht des HEREN in Jesaja 53, met de Messias. De lijdende dienaar werd door de rabbijnen beslist niet beschouwd als geldend voor de natie Israël, zoals heden ten dage beweerd wordt door anti-missionaire organisaties op het internet. Ik zal in dit artikel met bijbelse argumenten uiteenzetten dat deze claim aan alle kanten rammelt en ten enenmale onhoudbaar is.

Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus (3)

Jesaja 53 - In het bijbelboek Jesaja komt het thema v/d dienaar steeds terug. Het begrip dienaar kan op verschillende identiteiten slaan. Het kan op een individu slaan (22:20), op de natie Israël (41:8), het overblijfsel van Israël (49:3) of op de Messias (52:13). De dienaar is een instrument in de handen van God. De dienaar stelt zich geheel in dienst van God en hij voert Zijn wil uit. De lijdende dienaar in Jesaja 53 is de Messias, door wie God zijn plan volvoert. Het wijst vooruit naar Jezus.

Dit artikel is een artikel uit de reeks 'Bijbelse profetieën in OT over Messias vervuld door Jezus', klik hier voor de artikelenreeks.

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, (of ha'almah, de maagd), betulah, Immanuël, teken. Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. 'n Oudtestamentische profetie heeft wel vaker een dubbele betekenis: op 't moment zelf en in de toekomst. Het kindje dat in Achaz' huis werd geboren droeg weliswaar de naam Immanuël, doch hij was niet letterlijk 'God met ons'. Dat werd vervuld toen de maagd Maria zwanger werd en de Zoon van God ter wereld bracht. Deze gebeurtenis was de volle vervulling van de profetie.

Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld

Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld. De naam van de profeet Jesaja betekent: 'De Heer heeft heil verschaft'. De prediking van Jesaja is samen te vatten in één thema: 'de Heer alleen verlost met als tegenstelling: alle menselijke hulp is ijdel'. Dat is het grote thema van Jesaja. In dit artikel wordt het tekstgedeelte in Jesaja 52:7-10 behandeld.
Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Is Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische profetie heeft wel vaker een dubbele betekenis: op 't moment zelf en in de toeko…
Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus –ook niet over de Messias in algemene zin– maar over de natie Israël, zo wordt in Joods-rabbijnse kringen beweerd. Maar wat is van oudsher de uitleg en betekenis van Jes…
Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus mijn kijk op

Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus

In het Bijbelboek Jesaja komt het thema van de dienaar steeds terug. Het begrip dienaar kan op verschillende identiteiten slaan. Het kan op een individu slaan (22:20), op de natie Israël (41:8), het o…
Jesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief? mijn kijk op

Jesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief?

Jesaja 53, of beter Jesaja 52:13-15 en Jesaja 53:1-12 gaat over de lijdende dienaar van de HEER. In een aantal eerdere artikelen heb ik beschreven dat de lijdende dienaar in Jesaja 53 de Messias is, d…
Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld

Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld

Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld. De naam van de profeet Jesaja betekent: 'De Heer heeft heil verschaft'. De prediking van Jesaja is samen te vatten in één thema: 'de Heer…
Gepubliceerd door Tartuffel op 29-09-2010, laatst gewijzigd op 19-09-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties