Tartuffel » Specials » Profetieen oude testament

Bijbelse profetieën in OT over Messias vervuld door Jezus

Bijbelse profetieën in OT over Messias vervuld door Jezus In het Oude Testament (Tanakh in het Hebreeuws) staan zeer vele profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'gezalfde' betekent. In profetieën toont God wat Hij wil gaan doen, wat zijn plannen zijn en in Jezus zijn deze profetieën stuk voor stuk uitgekomen. De naam van Jezus, in het Hebreeuws Yeshua, betekent 'hij zal redden'. Yeshua heeft zo veel profetieën uit de Tanakh vervuld dat we niet meer kunnen spreken van toeval.

Messiaanse psalmen wijzen op persoon of ambt van de Messias: Christus Jezus

Er zijn zeer vele profetieën over het profiel of de kenmerken van de Messias. Een profetie is het Woord van God aan de mensen. De Messias is de gezalfde van God. Hij verlost de mensen van hun zonden en herstelt de harmonie tussen God en mensen, verbroken t.g.v. de zondeval. Ook zal hij op een dag Israel nieuw leven inblazen. Jezus van Nazareth past perfect op het profiel van de Messias zoals geschetst in het Oude Testament. Hiermee wordt de goddelijke identiteit van Christus Jezus bevestigd.

Psalm 22: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Jezus)

Psalm 22 - Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? - is beschreven vanuit het oogpunt van een rechtschapen man, die intense nood ervaart. De dood hangt voortdurend boven zijn hoofd. Als we deze psalm vers-voor-vers bezien, dan blijkt dat tot in detail wordt geprofeteerd over de dood van Jezus de Messias aan het kruis. De eerste regel van psalm 22, luidt: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Jezus riep ong. 1000 jaar nadat de psalm geschreven was, dezelfde woorden uit aan het kruis.

Messias (Masjiach) zowel God als Mens in Oude Testament (OT)

Het Oude Testament (Tenach) bevat veel boodschappen of openbaringen over de Messias (Masjiach), hetgeen 'Gezalfde' betekent (Christus in het Grieks). In de Tenach is er sprake van een voortgaande openbaring over de Messias. Er wordt steeds meer geopenbaard aangaande deze Persoon. De bijbel is voluit 'Messiaans', waarmee ik wil zeggen dat het een duidelijk leer over de Messias bevat. In dit artikel behandel ik het bovennatuurlijke karakter van de Messias; Hij is niet alleen Mens maar ook God.

Jesaja 53: Rabbijnen, de lijdende dienaar, Messias en Israël

Jesaja 53: Rabbijnen, de lijdende dienaar, Messias en Israël - Klassieke Joodse bronnen identificeren de lijdende dienaar of de de knecht des HEREN in Jesaja 53, met de Messias. De lijdende dienaar werd door de rabbijnen beslist niet beschouwd als geldend voor de natie Israël, zoals heden ten dage beweerd wordt door anti-missionaire organisaties op het internet. Ik zal in dit artikel met bijbelse argumenten uiteenzetten dat deze claim aan alle kanten rammelt en ten enenmale onhoudbaar is.

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken. Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. We zien wel vaker dat een oudtestamentische profetie een dubbele betekenis heeft: op het moment zelf en in de toekomst. Het kindje dat in Achaz' huis werd geboren droeg weliswaar de naam Immanuël, doch hij was niet letterlijk "God met ons". Dat werd vervuld toen de maagd Maria zwanger werd en de Zoon van God ter wereld bracht. Deze gebeurtenis was de volle vervulling van de profetie.

Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?

De dood van Jezus is een schending van het gebod tegen mensenoffers, zo beweert Rabbi Stuart Federow, die eraan toevoegt dat God mensenoffers haat.(1) Hij verwijst daarbij o.a. naar Deuteronomium 12:29-31. Heeft deze rabbi gelijk over Jezus' offer of schiet hij een bok? We zullen allereerst onderzoeken wat het fenomeen van mensenoffers in de Oudtestamentische periode inhield en vervolgens gaan we nader in op het offer dat Jezus bracht. We sluiten het artikel af met een conclusie.

Messias: betekenis en bewijs Jezus beloofde Joodse Messias

Wat betekent Messias? Messias is de transcriptie van de Hebreeuwse term 'Mashiach'. Het equivalent van Messias in het Nieuwe Testament (Grieks) - is Christos (Christus). Beide termen betekenen 'de gezalfde'. Deze naam is speciaal voor de Persoon in Wie al de beloften en plannen van God samenvloeien. In het OT staan meer dan 300 profetieën over de Messias. Er ligt meer dan 400 jaren tussen de laatste profetieën over de Messias in het OT en de vervuling daarvan in Jezus.

Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth

Er is geen boek in het Oude Testament (Tenach) waar zoveel verschillende verwijzingen in staan met betrekking tot de Messias, als in de Psalmen. De orthodox-evangelisch theoloog en apologeet J. Barton Payne (1922-1979), telde 101 verzen die direct verwijzen naar de Messias in 13 verschillende Psalmen.¹ Dit is nog een conservatieve schatting. Norbert Lieth bespreekt 20 Messiaanse Psalmen in zijn boek 'Messiaanse Psalmen'.

Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetie

In het Nieuwe Testament doen de apostelen een beroep op twee aspecten in het leven van Jezus van Nazareth, teneinde zijn Messiasschap te bevestigen. Ten eerste de wederopstanding en ten tweede de vervuling van Messiaanse profetieën in het Oude Testament (Tenach). De Tenach is geschreven gedurende een periode van meer dan 1000 jaar en bevat meer dan 300 profetieën over de Messias. Al deze profetieën zijn vervuld in Jezus Christus en bevestigen zijn Messiasschap.
Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus mijn kijk op

Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus

In het Oude Testament (Tanakh in het Hebreeuws)* staan zeer vele profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'gezalfde' betekent. In profetieën toont God wat Hij wil gaan doe…
Profetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboorte mijn kijk op

Profetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboorte

De profetieën in de Tanakh (Hebreeuwse benaming voor het Oude Testament) die naar Yeshua (de Hebreeuwse naam van Jezus) verwijzen zijn wonderbaarlijk en fascinerend tegelijk. De Schriften getuigen ove…
Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus mijn kijk op

Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus

In het Bijbelboek Jesaja komt het thema van de dienaar steeds terug. Het begrip dienaar kan op verschillende identiteiten slaan. Het kan op een individu slaan (22:20), op de natie Israël (41:8), het o…
Voorspellingen Jezus in de Tenach: leven/lijden/sterven mijn kijk op

Voorspellingen Jezus in de Tenach: leven/lijden/sterven

In de Tenach, het Oude Testament (OT), staan zeer veel voorzeggingen en profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'gezalfde' betekent. In profetieën toont God wat Zijn bedo…
Messiaanse psalmen wijzen op persoon/ambt Messias (Jezus)

Messiaanse psalmen wijzen op persoon/ambt Messias (Jezus)

Messiaanse psalmen wijzen op persoon of ambt van de Messias: Christus Jezus. Er zijn zeer vele profetieën over het profiel of de kenmerken van de Messias. De Beloofde Messias verlost de mensen van hun…
Psalm 22: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Jezus)

Psalm 22: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Jezus)

Psalm 22 uitleg en betekenis. Psalm 22 - Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? - is beschreven vanuit het oogpunt van een rechtschapen man, die intense nood ervaart. De dood hangt voortdurend boven zi…
Messias (Masjiach) zowel God als Mens in Oude Testament (OT)

Messias (Masjiach) zowel God als Mens in Oude Testament (OT)

Het Oude Testament (Tenach) bevat veel boodschappen of openbaringen over de Messias (Masjiach), hetgeen 'Gezalfde' betekent (Christus in het Grieks). In de Tenach is er sprake van een voortgaande open…
Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus –ook niet over de Messias in algemene zin– maar over de natie Israël, zo wordt in Joods-rabbijnse kringen beweerd. Maar wat is van oudsher de uitleg en betekenis van Jes…
Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Is Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische profetie heeft wel vaker een dubbele betekenis: op 't moment zelf en in de toeko…
Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?

Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?

De dood van Jezus Christus aan het kruis is een schending van het gebod tegen mensenoffers, zo beweert Rabbi Stuart Federow, die eraan toevoegt dat God mensenoffers haat. Hij verwijst daarbij o.a. naa…
Messias: betekenis en bewijs Jezus beloofde Joodse Messias mijn kijk op

Messias: betekenis en bewijs Jezus beloofde Joodse Messias

Wat betekent Messias? Messias is de transcriptie van de Hebreeuwse term 'Mashiach'. Het equivalent van Messias in het Nieuwe Testament (Grieks) - is Christos (Christus). Beide termen betekenen 'de gez…
Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetie

Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetie

Messiaanse profetie, Messiaanse teksten. In het Nieuwe Testament doen de apostelen een beroep op twee aspecten in het leven van Jezus van Nazareth, teneinde zijn Messiasschap te bevestigen. Ten eerste…
Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth

Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth

Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth. Er is geen boek in het Oude Testament (Tenach) waar zoveel verschillende verwijzingen in staan met betrekking tot de Messias, als in de Psa…
Gepubliceerd door Tartuffel op 30-01-2011, laatst gewijzigd op 13-10-2022. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties