Tartuffel » Specials » Motiverende gespreksvoering

Motivational interviewing, motiverende gesprekstechnieken

Motivational interviewing, motiverende gesprekstechnieken Motivational interviewing, motiverende gesprekstechnieken. Het concept van motivational interviewing is ontstaan uit ervaringen in de behandeling van probleemdrinkers, en werd voor het eerst beschreven door Miller (1983) in een artikel gepubliceerd in het blad Behavioural Psychotherapy. Deze fundamentele concepten en benaderingen werden later uitgewerkt door Miller en Rollnick (1991), in een meer gedetailleerde beschrijving van de klinische procedures.

Definitie motiverende gespreksvoering of motivational interviewing (MI)

De definitie van MI luidt aldus: motivational interviewing is een directieve, cliënt-gerichte hulpverleninsstijl voor het uitlokken van veranderingsgedrag door cliënten het helpen hun ambivalentie te verkennen en op te lossen. Vergeleken met non-directieve begeleiding, is het meer (doel)gericht. Het onderzoeken en oplossen van ambivalentie is het centrale doel, en de counselor is opzettelijk directief in het nastreven van deze doelstelling.

De 7 kenmerken van motiverende gespreksvoering of motivational interviewing

MI heeft 7 belangrijke kenmerken:
  1. Motivatie om te veranderen wordt opgewekt vanuit de klant, en niet opgelegd van buitenaf.
  2. Het is de taak van de klant, niet de hulpverlener, om zijn of haar ambivalentie te uiten en op te lossen.
  3. Overreding is geen effectieve methode voor het oplossen van ambivalentie.
  4. De begeleidingstijl is over het algemeen rustig, waarbij de hulpverlener discrepantie creëert en de cliënt aan het werk is.
  5. De hulpverlener helpt de klant in het onderzoeken en oplossen van zijn ambivalentie.
  6. Bereidheid tot verandering is niet een eigenschap van de cliënt, maar een fluctuerend product van intermenselijke interactie.
  7. De therapeutische relatie moet meer gezien worden als partnerschap of werkrelatie, i.p.v. rollen als deskundige (hulpgever) en hulpontvanger.
Motivational interviewing: effect motiverende hulpverlening

Motivational interviewing: effect motiverende hulpverlening

Motivational interviewing of motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte begeleidingsstijl, die is ontwikkeld om verandering van probleemgedrag of ongewenst gedrag te vergemakkelijken. Het basis…
Motiverende gespreksvoering / motivational interviewing (MI)

Motiverende gespreksvoering / motivational interviewing (MI)

Motiverende gespreksvoering is een benadering om mensen te helpen hun problemen te onderkennen en om hen aan te zetten tot verandering. Het is vooral een bruikbare methode voor mensen die weigerachtig…
Motiverende gespreksvoering: motiverende gesprekstechnieken

Motiverende gespreksvoering: motiverende gesprekstechnieken

In de motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing - MI) worden vijf specifieke methoden onderscheiden die in het hulpverleningsproces van begin tot eind van kardinaal belang zijn. Samen vor…
Gepubliceerd door Tartuffel op 27-01-2010, laatst gewijzigd op 22-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties