Tartuffel » Specials » Joodse symbolen

Joodse symbolen en symboliek: mezoeza, chai, 18

Joodse symbolen en symboliek: mezoeza, chai, 18 Joodse symbolen en symboliek. Het Jodendom kent zeer veel symbolen: wie kent niet de zevenarmige kandelaar, menora, en de Davidster. De Bijbelse firguur Mozes moest van God volgens precieze voorschriften een zevenarmige kandelaar maken en die in de Tabernakel bij de Ark van het Verbond neerzetten (Exodus 25). Heden ten dage is de menora nog steeds een belangrijk symbool voor Joden. Voor het Israelische parlementsgebouw in Israël (de Knesset) staat een immense Menora.

Joodse symbolen en symboliek

Een symbool is wat men noemt 'een betekenisdrager': het beeld representeert een betekenis. een symbool heeft aan de ene kant een uiterlijke verschijningsvorm of representatie, en aan de andere kant een diepere betekenis. Een symbool is een (herkennings)teken, die mensen aan fundamentele waarden herinnert en hen bijeenbrengt; iedere cultuur en religieus of politiek systeem brengt symbolen voort.

Mezuza of mezoeza

Het Hebreeuwse woord 'mezoeza' duidt op 'deurpost'. De mezoeza is een koertje dat van metaal, hout of ander materiaal is vervaardigd, waarin de op perkament of papier in (ongevocaliseerd) Hebreeuws geschreven tekst van Deuteronomium 6:4-9 en 11:13-21 is geborgen, met aan de andere kan het woord Sjaddai, één van de namen van God. Het kokertje wordt op de rechter deurpost bevestigd, conform Deuteronomium 6:9 en 11:20, en bij het verlaten of betreden van het huis met handaanraking of met de lippen begroet.
Joodse symbolen en symboliek: Mezoeza (sjema); Chai en 18

Joodse symbolen en symboliek: Mezoeza (sjema); Chai en 18

De Joodse gewoonte om een mezoeza aan je deurpost te bevestigen, vindt zijn oorsprong in de Bijbel zelf. Waarom wordt de mezoeza gebruikt? Het doel van de mezoeza is om te fungeren als een constante h…
Joodse symbolen: tefillien (teken op voorhoofd en arm)

Joodse symbolen: tefillien (teken op voorhoofd en arm)

Joodse symbolen, tefillien teken op hand en voorhoofd. De tefillien is een benaming voor de Joodse gebedsriemen. Samen met de mezoeza en de tsietsiejot (enkelvoud: tsietsiet), de gedenkkwastjes of sch…
Joodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kleding

Joodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kleding

Joodse klediing en symbolen: tsietsiet, gedenkkwast of kwasten - teken aan kleding, symbool aan het gewaad. De tsietsiejot (enkelvoud: tsietsiet), zijn de gedenkkwastjes of schouwdraden aan de gebedsm…
Gepubliceerd door Tartuffel op 19-09-2010, laatst gewijzigd op 18-08-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay
  • Drs. H.C. Endedijk, drs. S.D. Heij (red.). Bijbelse encyclopedie. Tiende geheel herziene druk, 2010, Kok, Kampen.