Tartuffel » Specials » Joodse cultuur ot

Joodse cultuur OT: Joodse rituelen, gebruiken & symbolen

Joodse cultuur OT: Joodse rituelen, gebruiken & symbolen Joodse cultuur in het Oude Testament (OT): Joodse rituelen, gebruiken en symbolen in het Oude Testament (Tenach), worden in deze artikelenreeks alfabetisch besproken. Voorts passeren een aantal belangrijke oudtestamentische figuren en begrippen de revue.

Joodse cultuur (OT): gebruiken, rituelen en symbolen'

Joodse cultuur in het Oude Testament: Joodse rituelen, gebruiken en symbolen in het Oude Testament worden alfabetisch besproken. Ieder artikel behandeld thema's en begrippen die beginnen met een letter uit het alfabet. Daarnaast worden tevens een aantal belangrijke oudtestamentische figuren en begrippen behandeld. Bij de Israëlitische stamvaders Abraham, Izaäk en Jakob, ligt de oorsprong van het volk Israël. De oprichting van een eigen natie onder Mozes, was een andere gebeurtenis die richting heeft gegeven aan de wording van het Joodse volk en hun hun godsdienst. De Bijbelse figuur Mozes leidde het volk Israël in opdracht van God uit het land Egypte (deze gebeurtenis wordt 'Exodus' genoemd) en in de woestijn van de Sinaï ontving het volk via Mozes de Tien Geboden en overige wetgeving. Ook werd een mobiele plaats van samenkomst gebouwd, de tabernakel, welke een belangrijke rol speelde in de godsdienst van het volk. De godsdienst van het oude Israël draait om de driewerf God, Tora en het Land Israël. Uit het Bijbelse Jodendom is het christendom voortgekomen. In feite is het christendom 'transcultureel Jodendom'.