Tartuffel » Specials » Geestelijk leiderschap

Geestelijk leiderschap: J. Oswald Sanders

Geestelijk leiderschap: J. Oswald Sanders Dr. John Oswald Sanders (17 oktober 1902 - 24 oktober 1992) was in de jaren 50 en 60 directeur van een zendingsorganisatie hij heeft meer dan veertig boeken over het christelijke geloof op zijn naam staan. Vanaf zijn totdat hij stierf op zijn 90ste, was hij hij graag geziene spreker op conferenties. Uitnodigingen voor spreekbeurten kwamen van overal op de wereld.

Dr John Oswald Sanders

Sanders, door vrienden J.O. of 'Ossie' genoemd, was een erudiet man, begiftigd met wijsheid. Hij liet zich niet gemakkelijk leiden door emoties, en hij was een natuurlijke leider die een sober een eerzaam leven leidde. Zijn favoriete onderwerp als een prediker was het leven van Kaleb, een figuur uit het Oude Testament karakter die achter God aanging en tot het einde van zijn leven op zoek was naar kansen om bergen te veroveren.

Leiderschap

Bron: BoekomslagBron: Boekomslag
Sanders heeft veel over leiderschap geschreven, waaronder het veelgeprezen boek Spiritual leadership - Principles of excellence for every believer: 'geestelijk leiderschap - beginselen van goed leiderschap voor iedere gelovige'. Hij legt op heldere en eenvoudige wijze deze principes uit. In deze artikelenreeks bespreken we de principes die John Oswald Sanders beschrijft.

De delen die tot nu toe zijn geschreven omvatten:
 • Geestelijk leiderschap 1: christelijke leiders, dienaarschap
  • De navolging van Christus: het dienen van anderen
  • Echte leiders zijn zeldzaam
  • Dient elkander door de liefde
  • De geest van dienaarschap - een basismodel
 • Geestelijk leiderschap 2: natuurlijk+ geestelijk leiderschap
  • Het verschil tussen natuurlijk en geestelijk leiderschap
  • Kunt u een leider worden?
 • Geestelijk leiderschap 3: Paulus over leiders in de kerk
  • Apostel Paulus
  • Waar moet een geestelijk leider (m/v) aan voldoen: 1 Timoteüs 3:2-7
 • Geestelijk leiderschap 4: Apostel petrus in 1 Petrus 5:1-7
  • God roept de mens te midden van zijn zwakheden
  • Leiders moeten het goede voorbeeld geven
  • Gedragen door Gods hand
 • Geestelijk leiderschap 5: essentiële leiderschapskwaliteiten
  • Discipline
  • Visie
  • Wijsheid
  • Besluitvaardig
  • Moed
  • Nederigheid
  • Integriteit en oprechtheid
 • Geestelijk leiderschap 6: leiderschapskwaliteiten II
  • Humor
  • Boosheid
  • Geduld
  • Vriendschap
  • Tact en diplomatie
  • Het vermogen anderen te inspireren
  • Goed kunnen luisteren
  • Het allerbelangrijkste: vervuld zijn met de Heilige Geest

Wordt vervolgd.
Apostel Petrus in 1 Petrus 5:1-7: oudsten in de gemeente

Apostel Petrus in 1 Petrus 5:1-7: oudsten in de gemeente

John Oswald Sanders (1902-1992) heeft veel over geestelijk leiderschap geschreven, waaronder het boek Spiritual leadership - Principles of excellence for every believer: 'geestelijk leiderschap - begi…
Essentiële leiderschapskwaliteiten ontwikkelen: voorbeelden

Essentiële leiderschapskwaliteiten ontwikkelen: voorbeelden

Aan de orde komen een aantal essentiële leiderschapskwaliteiten, zoals discipline, visie, wijsheid, besluitvaardigheid, moed, nederigheid en integriteit en oprechtheid. Deze leiderschapskwaliteiten be…
Geestelijk leiderschap: christelijke leiders en dienaarschap

Geestelijk leiderschap: christelijke leiders en dienaarschap

Geestelijk leiderschap: christelijke leiders, dienaarschap - Dr. John Oswald Sanders (1902-1992) was actief in de zending en hij heeft meer dan 40 boeken geschreven. Na zijn pensioen werd hij een veel…
Leiderschapskwaliteiten: geduld, luisteren en inspireren

Leiderschapskwaliteiten: geduld, luisteren en inspireren

We bespreken een aantal essentiële leiderschapskwaliteiten, zoals humor, vriendschap en geduld. Deze lijst met leiderschapskwaliteiten is niet uitputtend! Deze leiderschapskwaliteiten bespreken we aan…
Natuurlijk en geestelijk leiderschap: wat is het verschil?

Natuurlijk en geestelijk leiderschap: wat is het verschil?

Dr. John Oswald Sanders (1902-1992) heeft veel over leiderschap geschreven, waaronder Spiritual leadership - Principles of excellence for every believer: 'geestelijk leiderschap - beginselen van goed…
Paulus over leiders in de kerk: kwalificaties van een leider

Paulus over leiders in de kerk: kwalificaties van een leider

De apostel Paulus heeft in zijn brieven meerdere inzichten aangedragen waar een geestelijk leider aan moet voldoen. Het gaat om de volgende kwalificaties: sociale, morele, geestelijke, persoonlijke en…
Gepubliceerd door Tartuffel op 20-02-2011, laatst gewijzigd op 02-02-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/roberthyrons