Tartuffel » Specials » Drie eenheid oude testament

De drie-eenheid in het Oude Testament (Tenach)

De drie-eenheid in het Oude Testament (Tenach) In het Oude Testament zijn reeds de essentiële en fundamentele onderdelen voor de leer van de drie-eenheid neergelegd. Wat nog een raadsel was voor de Joden van het Oude Testament, werd in volle glorie onthuld in het Nieuwe Testament.

Drie-eenheid

De drie-eenheid kent drie van elkaar te onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze Personen komen reeds in het Oude Testament (Tenach) voor, zowel afzonderlijk als tezamen. In deze artikelenreeks over de drie-eenheid in het Oude Testament, bespreek ik de volgende onderwerpen:
  • de plaatsen waarin God zich aan ons in drie personen, als Vader, als Zoon, als Heilige Geest, afzonderlijk openbaart;
  • de plaatsen in de Tenach waar de drie Personen van de drie-eenheid - Vader, Zoon en Heilige Geest - bij elkaar worden genoemd;
  • de godsnaam 'Elohim' of 'Elohiym';
  • het begrip 'echad' in het Sjema: 'Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!' in Deuteronomium (D'varim) 6:4.

Voortschrijdende openbaring

"Het is er dus mee, als met een bloembol. De tulp zit in de bol. Al de kleuren zijn dus reeds in die bol. Later komt, wat erin zit, tot openbaring, maar er komt niet iets bij, dat er niet was. Zoo is het Nieuwe Testament [B'rit Hadashah] verborgen in het Oude, en het Oude Testament wordt openbaar in het Nieuwe. Er is dus een voortschrijdende openbaring. Dat moeten wij vooral bedenken, wanneer wij over Schriftbewijzen voor de Drieëenheid spreken." (J.G. Feenstra, p.89)
Drie-eenheid Bijbel: 3 Personen bij elkaar, godsnaam Elohim

Drie-eenheid Bijbel: 3 Personen bij elkaar, godsnaam Elohim

De drie-eenheid in het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel): Vader, Zoon, Heilige Geest bij elkaar en de godsnaam 'Elohim'. We gaan in op het begrip 'Elohim' of 'Elohiym' (Strong #430). Voor…
Drie-eenheid in Oude Testament: 'echad' in Deuteronomium 6:4

Drie-eenheid in Oude Testament: 'echad' in Deuteronomium 6:4

De drie-eenheid van God in het Oude Testament (Tenach): 'echad' in Deuteronomium 6:4. Wie Jezus (Yeshua) als Messias heeft aangenomen, gelooft niet in het bestaan van 'drie goden'. In de gehele bijbel…
Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude Testament

Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude Testament

Drie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de plaatsen in het Oude Testament waarin God zich aan ons in drie personen, als Vader…
Gepubliceerd door Tartuffel op 06-03-2010, laatst gewijzigd op 20-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties