Tartuffel » Specials » Christen zionisme

Christelijk Zionisme, Bijbelse profetieën Israël en Jezus

Christelijk Zionisme, Bijbelse profetieën Israël en Jezus Christelijk Zionisme, Bijbelse profetieën Israël. De christelijke solidariteit met Israël is niet verwonderlijk, want het geeft blijk van een christelijke vorm van het zionisme, dat al bijna twee eeuwen oud is. Christelijke steun voor de oprichting van een Joodse staat is ontstaan in Engeland en werd een belangrijke beweging in de Victoriaanse periode.

'Een land zonder een volk voor een volk zonder land'

In 1840 beval de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Palmerston, ten zeerste aan dat de Ottomaanse regering de Joden van Europa zou aanmoedigen terug te keren naar en zich te vestigen in Palestina.

Het was Lord Shaftesbury die in 1853 de oneliner "Een land zonder een volk voor een volk zonder land" bedacht. En dominee William Henry Hechler was de eerste moderne christelijke zionist. Hij was een vertrouweling en belangrijke steunpilaar van de vermaarde zionistische leider Theodor Herzl. Het zionisme is schatplichtig aan Hechler. Hechler gaf Theodor Herzl politieke legitimiteit.

En heden ten dage hebben de christenzionisten in de Verenigde Staten flink wat in de melk te brokkelen. De anti-Israël schrijver, Grace Halsell, erkent dit feit en vindt de invloed van christenzionisten in Washington “meer gevaarlijk" dan de Joodse zionisten.

Wat is christenzionisme?

Christelijk Zionisme kan worden gedefinieerd als christelijke steun voor de zionistische zaak – dat wil zeggen de terugkeer van het Joodse volk naar zijn Bijbelse thuisland in Israël. Het is de diepe overtuiging onder (een deel van de) christenen dat de terugkeer van Joden naar Israël in overeenstemming is met Bijbelse profetie, en voorafgaat aan de wederkomst van Jezus Christus. Deze christenen worden niet alleen gedreven door Bijbelse profetie, maar ze willen ook Israël op alle mogelijke manieren steunen. David Brog - auteur van Standing With Israel: Why Christians Support the Jewish State - drukt kernachtig uit waarom: “To repay the debt of gratitude to the Jewish people for providing Christ and the other fundamentals of their faith”. Daarnaast willen ze een politieke bondgenoot steunen.

In deze artikelenserie gaan we nader in op het fenomeen ‘christelijk zionisme’.
Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14

Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14

Eindtijd en de Bijbel: wat zijn tekenen van de eindtijd en is de eindtijd al begonnen? De Bijbel geeft vele voorbeelden van tekenen die gelovigen moeten waarschuwen voor het einde der tijden. Zes van…
Bijbelse profetieën Israël: diaspora, terugkeer van de Joden

Bijbelse profetieën Israël: diaspora, terugkeer van de Joden

In de Bijbel staan verschillende profetieën over Israël. Een aantal van deze profetieën zijn reeds in vervulling gegaan en sommige profetieën gaan nog steeds in vervulling. Wat dat betreft kun je zegg…
Christenen die Israël, het volk van God, liefhebben: waarom? mijn kijk op

Christenen die Israël, het volk van God, liefhebben: waarom?

Christenen die Israël, het volk van God, het Joodse volk, liefhebben: 7 Bijbelse redenen. Het is droevig om te zien dat er nog steeds veel christenen onwetend of zelfs theologisch in de war zijn als h…
Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?

Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?

Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de oprichting van de staat Israël in 1948, in volledige overeenstemming is met Bij…
William Hechler: eerste moderne christen-zionist

William Hechler: eerste moderne christen-zionist

Dominee William Henry Hechler was de eerste moderne christelijke zionist. Hij was een vertrouweling en steunpilaar van de vermaarde zionistische leider Theodor Herzl. Op 31 januari 2011 kwamen Israëli…
Hoe christenen op 'n praktische manier Israël kunnen steunen mijn kijk op

Hoe christenen op 'n praktische manier Israël kunnen steunen

Uit tientallen teksten in de Bijbel blijkt Gods onmetelijke liefde voor Zijn volk Israël. God heeft Israël uitverkoren als een liefhebbende Vader. Christenen (navolgers van Jesjoea, Jezus) hebben de o…
Gepubliceerd door Tartuffel op 28-04-2011, laatst gewijzigd op 20-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: istock.com/zefart