Tartuffel » Specials » Adhd

ADHD kenmerken, symptomen, behandeling, dieet en voeding

ADHD kenmerken, symptomen, behandeling, dieet en voeding Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - in het Nederlands spreken we van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit - is een stoornis die wordt gekenmerkt door een aanhoudend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit/impulsiviteit die optreedt in allerlei sociale sitiuaties, zowel thuis als op school. Iemand met ADHD heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden, lijkt vaak niet te luisteren als hij direct aangesproken wordt, volgt aanwijzingen vak niet op, enz.

Hyperactiviteit

Problemen met hyperactiviteit kan zich uiten in vaak onrustig met handen of voeten bewegen, of in hun stoel draaien, door vaak rond te rennen of overal in of op te klimmen in situaties waarin dit ongepast is, enz. Impulsiviteit wordt gekenmerkt door het antwoord er vaak al uit te gooien voordat de vragen afgemaakt zijn, moeite hebben om op zijn beurt te wachten en door het verstoren van bezigheden van anderen of zich op te dringen in gesprekken of spelletjes.

ADHD - onderwerpen

In deze artikelenreeks gaan we onder meer in op het RED-dieet. Dit dieet heeft bij een groot deel van de kinderen met ADHD een gunstig effect, zo blijkt uit weteschappelijk onderzoek van onder meer het ADHD Research Centrum Eindhoven, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het UMC St Radboud. Voorts gaan we in op de symptomen, of beter gezegd de diagnostische criteria van ADHD volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), een Amerikaans handboek voor de classificatie en diagnose van psychische aandoeningen. In een apart artikel bespreken we ADHD bij volwassenen. Wat houdt ADHD bij volwassenen precies in? En welke psychosociale interventies en behandeling met medicijnen (farmacotherapie) worden gegeven bij volwassenen met ADHD?
Jonge kinderen die veel tv kijken: slecht voor ontwikkeling

Jonge kinderen die veel tv kijken: slecht voor ontwikkeling

Er is een correlatie tussen kinderen die op jonge leeftijd dagelijks uren aan de buis gekluisterd zijn en hun latere gezondheid en schoolprestaties, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Linda…
ADHD-dieet of RED-dieet: ADHD voeding onderzoek

ADHD-dieet of RED-dieet: ADHD voeding onderzoek

ADHD-dieet of RED-dieet, wat is dat voor dieet voor kinderen met ADHD? Het RED-dieet heeft bij een groot deel van de kinderen met ADHD een gunstig effect, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van…
Roken: Jong roken schaadt hersenen - blijvende hersenschade

Roken: Jong roken schaadt hersenen - blijvende hersenschade

Roken/nicotine: Jong roken schaadt hersenen, zo maakte de wetenschapsorganisatie NWO bekend. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat wie al op jonge leeftijd rookt, zich later…
ADHD bij volwassenen: symptomen, kenmerken (DSM-5 criteria)

ADHD bij volwassenen: symptomen, kenmerken (DSM-5 criteria)

Wat zijn kenmerken ADHD bij volwassenen volgens DSM-5? In 1902 beschreef de Engelse kinderarts George Still reeds kinderen met een hoge mate van impulsiviteit, hyperactiviteit en een gebrek aan aandac…
ADHD behandeling: ADHD behandelen met vitaminen en mineralen

ADHD behandeling: ADHD behandelen met vitaminen en mineralen

ADHD behandeling. De afkorting ADHD verwijst naar het Engelse 'Attention Deficit/Hyperactivity Disorder', in de Nederlandse vertaling van DSM 5 'Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis' genoemd…
Hyperactief kind (ADHD): wat te doen bij druk gedrag, 8 tips

Hyperactief kind (ADHD): wat te doen bij druk gedrag, 8 tips

Hyperactief kind, mijn kind is zo druk, wat te doen? Hoe benader je een hyperactief kind? Elk kind, of het nu om een meisje of jongetje gaat, een peuter (1 2 jaar), kleuter (3 5 jaar) of lagere sch…
Meisjes die seksuele delicten (zedendelicten) plegen

Meisjes die seksuele delicten (zedendelicten) plegen

Het gaat bij meisjes die seksuele delicten plegen om een relatief kleine groep, waar nog maar weinig onderzoek naar is verricht. De laatste jaren is er een toegenomen belangstelling in de internationa…
ADHD: symptomen, kenmerken en diagnostische criteria DSM-5

ADHD: symptomen, kenmerken en diagnostische criteria DSM-5

ADHD symptomen, kenmerken en diagnostische criteria bij kinderen. Wat zijn de symptomen, of beter gezegd de diagnostische criteria van ADHD volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental…
ADHD bij volwassenen: medicatie en psychosociale behandeling

ADHD bij volwassenen: medicatie en psychosociale behandeling

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen van de kindertijd en die in de meeste gevallen in de volwassenheid blijft bestaan​̴…
Gepubliceerd door Tartuffel op 25-04-2011, laatst gewijzigd op 04-05-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Kheinz, Pixabay