Tartuffel » Specials » Thora voor christenen
Gezondheid, leven en welzijn

Spijswetten, Bijbelse feesten en sabbat voor christenen

Spijswetten, Bijbelse feesten en sabbat voor christenen Thora voor christenen? Zijn de spijswetten, Bijbelse feesten en sabbat voor christenen? Heb je je ooit afgevraagd waarom de meeste christenen vandaag de dag niet koosjer eten, niet de sabbat houden (maar de zondag), of de Bijbelse feesten vieren zoals Pesach in plaats van Pasen en kerstfeest? Het christendom is immers begonnen als een joodse beweging; het christendom kan beschouwd worden als 'transcultureel jodendom'? Zowel als zijn leerlingen waren Joods en hielden zich aan de Thora, ze hadden een Thora-leefstijl

Steeds meer interesse voor de Thora

Onder christenen is er wereldwijd steeds meer interesse voor de Thora, wat vaak vertaald wordt als 'Wet' maar eigenlijk 'Onderwijzing' betekent. Het woord 'onderwijzing' heeft ook een heel andere connotatie dan het woord 'wet'. Veel christenen denken dat de Wet (Thora) aan het kruis is genageld en dat christenen niet langer onder de Wet leven, maar onder de genade. Toch zegt Jezus klip en klaar dat hij niet is gekomen om de Wet af te schaffen, maar om deze te vervullen.

Thora is geen vloek en het volgen van de Thora is geen legalisme

de Thora is Gods onderwijzing en bedoeld als 'opdat het u wel gaat'. De Thora wordt geen recht gedaan als christenen alleen de ethische richtlijnen navolgen en de rest naast zich neerleggen. Dat onderscheid is niet Bijbels te verantwoorden, alhoewel er in het Nieuwe Testament een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van het brengen van offers.

De Thora is een gewijzigd verbond. In Hebreeën 8-10 kun je lezen dat het oude verbond is gewijzigd, maar niet heeft afgedaan. Het verbond is vernieuwd. Zo zijn bijvoorbeeld alle regels met betrekking tot de offer- en priesterdienst gewijzigd sinds Jezus' kruisdood. Christenen hoeven deze regels niet in acht te nemen. Maar hoe staat het met de voedingswetten, de sabbat en de Bijbelse feesten?
Varkensvlees gezond of ongezond: varkensvlees en de Bijbel

Varkensvlees gezond of ongezond: varkensvlees en de Bijbel

Is varkensvlees gezond of ongezond en wat zegt de Bijbel erover? In de Bijbel wordt onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren. Reine dieren waren bedoeld voor menselijke consumptie, onreine d…
Schaal- en schelpdieren gezond of ongezond en de Bijbel

Schaal- en schelpdieren gezond of ongezond en de Bijbel

Schaal- en schelpdieren worden voortgebracht door de zee en de Nederlandse wateren bieden een thuis aan een waaier aan schaal- en schelpdieren. Voorbeelden van schaaldieren zijn kreeft, garnalen en kr…
Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft (Mattheus 5:17)

Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft (Mattheus 5:17)

Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft, zo kunnen we lezen in Mattheus 5:17. Wat betekent het dat Jezus de Wet heeft vervuld, maar niet afgeschaft? Onder christenen is verdeeldheid over de vraag…
Sabbat: hoe weet je of de zaterdag de echte sabbat is?

Sabbat: hoe weet je of de zaterdag de echte sabbat is?

Hoe weet je of de zaterdag de echte sabbat is? In de reactiekolommen van de christelijke website CIP stelde een scepticus de volgende vraag: "Hoe weten we met welke weekdag van onze huidige kalender d…
Vogels in de bijbel: reine en onreine vogels in de bijbel

Vogels in de bijbel: reine en onreine vogels in de bijbel

In de bijbel worden op talloze plekken verwezen naar vogels, de ene keer in het algemeen en de andere keer zeer specifiek naar een bepaalde vogel, zoals een mus, een arend, een duif of een kraanvogel.…
Joodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboom

Joodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboom

Joodse wortels en Joodse achtergrond van het christelijk geloof. Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben in de Joodse wortels van het christelijk geloo…
Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what?

Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what?

Eerder verscheen het artikel 'Jezus hield zich volledig aan de joodse wet (Tora)'. Dit naar aanleiding van critici die stelden dat Jezus door het gehele Nieuwe testament heen de Tora met voeten trad.…
Tora (wet): waarom zouden (Joodse) gelovigen de Tora volgen?

Tora (wet): waarom zouden (Joodse) gelovigen de Tora volgen?

Waarom zouden christenen en Messiaanse Joden de Tora (wet, of beter: onderwijzing) volgen? De Messiasbelijdende Joden Ariel & D'vorah Berkowitz willen met het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eers…
Tora (wet): Jezus heeft de wet vervuld; de Tora & christenen

Tora (wet): Jezus heeft de wet vervuld; de Tora & christenen

Tora: Jezus heeft de wet vervuld; de Tora en christenen. In het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf Bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u', van Ariel & D'vorah Berkowitz, word…
Wat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boeken

Wat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boeken

Het woord 'Bijbel' stamt van het Griekse woord biblia en dat is het meervoud van biblion oftewel boekrol. De bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De bijbel is in…
Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?

Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?

Sabbat of zondag? 'Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?' is een actuele vraag onder christenen. De sabbat is al ingesteld bij de schepping. In Genesis 2:2-3 staat: "God voltooi…
Joodse wortels van het christelijk geloof: Chuck/Karen Cohen

Joodse wortels van het christelijk geloof: Chuck/Karen Cohen

Terug naar de Joodse wortels van het christelijke geloof. De Bijbel begint niet bij Matteüs en het Oude Testament, de Tenach, hangt er niet maar zo'n beetje bij. Het is het fundament van het Nieuwe Te…
De hemelse voedselbank: Esther Noordermeer recensie

De hemelse voedselbank: Esther Noordermeer

'De hemelse voedselbank: Voedingslessen uit de Bijbel' is een boek van drs. Esther Noordermeer, die biologie heeft gestudeerd in Utrecht en Amsterdam en met haar man een melkveehouderij heeft. In haar…
Messiaanse christenen: christenen die de Thora naleven

Messiaanse christenen: christenen die de Thora naleven

Messiaanse christenen zijn christenen die naar het voorbeeld van Jezus en in het spoor van de eerste christenen de Thora naleven en praktiseren: het is een gestaag groeiende beweging. Niet alleen in N…
Christenen en de Wet: wat hebben christenen met de Thora?

Christenen en de Wet: wat hebben christenen met de Thora?

Christenen en de Wet, wat hebben christenen met de Wet ofwel Thora? Iedere christen zal voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden of hij of zij God volgt en doet wat Hij wil zoals geopenbaard wordt i…
Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?

Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?

Onder zowel christenen als Joden (die Jezus niet als Messias aanvaarden) leeft het hardnekkige misverstand dat Jezus-belijdende Joden (ook wel Messiaanse - of Messiasbelijdende Joden genoemd) niet lan…
Bijbelse feesten vieren: moadiem vieren door christenen

Bijbelse feesten vieren: moadiem vieren door christenen

Bijbelse feesten vieren doen steeds meer christenen. Hoe zit dat precies? Wat zijn Bijbelse feesten en waarom gaan steeds meer christenen deze vieren? In de Bijbel stipuleert God aan Mozes dat Zijn vo…
Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus

Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus

Joodse wortels christendom ontdekken door de Kesjer-cursus. Jezus de Messias is gekomen om een ieder die dat wil aanvaarden te verzoenen met God. Met de enige ware God zoals geopenbaard in de Bijbel:…
Het christendom: een joodse religie (David Flusser)

Het christendom: een joodse religie (David Flusser)

Het christendom: een joodse religie. David Flusser (geboren 1917; overleden 2000) was hoogleraar vroege christendom en jodendom van de Tweede Tempel Periode, aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzal…
Tora (wet): Joodse misvattingen mondelinge + geschreven Tora

Tora (wet): Joodse misvattingen mondelinge + geschreven Tora

In het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u', bespreken de Messiasbelijdende Joden Ariel & D'vorah Berkowitz wat de Joodse misvattingen zi…
Verhouding Oude- tot het Nieuwe Testament (eenheid bijbel)

Verhouding Oude- tot het Nieuwe Testament (eenheid bijbel)

De verhouding van het Oude- tot het Nieuwe Testament is, zo schreef meer dan een halve eeuw geleden J.G. Feenstra in 'Onze geloofsbelijdenis', als die van de bol tot de bloem, die er in zit en er uit…
Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloof

Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloof

Bestaat er een Messiaanse Joodse geloofsbelijdenis? Onder de 14 miljoen Joden is er een groep van ongeveer twintig tot dertigduizend mensen, geboren Joden, die geloven in de Thora en de rest van de Te…
Tora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & Jezus

Tora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & Jezus

Het boek 'De Tora' (originele titel: Torah rediscovered), van Ariel & D'vorah Berkowitz, wil gelovigen opnieuw laten kennismaken met dit unieke goddelijke document. Er bestaan onder gelovigen veel mis…
Tora & Paulus: tuchtmeester, gehoorzaamheid en geloof

Tora & Paulus: tuchtmeester, gehoorzaamheid en geloof

Wat zegt Paulus over de Tora (wet)? Paulus spreek onder meer van 'tuchtmeester of pedagoog'. Een dergelijk figuur was heel gebruikelijk in de Grieks-Romeinse wereld om kinderen van gegoede ouders te b…
Tora (wet): manier van leven + heilig, rechtvaardig en goed

Tora (wet): manier van leven + heilig, rechtvaardig en goed

De Messiaanse Joden Ariel & D'vorah Berkowitz willen met het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u', gelovigen opnieuw laten kennismaken me…
Tora (wet): christelijke misvattingen + het leven in geloof

Tora (wet): christelijke misvattingen + het leven in geloof

Christelijke misvattingen over de Tora worden besproken. Binnen het christendom heeft zich de onjuiste opvatting postgevat, dat het geloof de Tora (wet, of beter: 'onderwijzing') overbodig maakt. Paul…
Messiasbelijdende Joden: wat zijn Messiasbelijdende Joden?

Messiasbelijdende Joden: wat zijn Messiasbelijdende Joden?

Messiasbelijdende Joden, wat zijn dat eigenlijk voor Joden? Messiasbelijdende Joden of Messiaanse Joden maken deel uit van een wereldwijde beweging van Joodse mensen die geloven dat Jesjoea (Hebreeuws…
Messiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en Joden

Messiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en Joden

Onder de 14 miljoen Joden is er een kleine groep van ongeveer 50.000 - 300.000 personen, die geloven in de Tora en de rest van de Tenach en tevens joodse gewoonten en religieuze voorschriften praktise…
Joodse identiteit Messiasbelijdende Joden: geboden OT-Tora

Joodse identiteit Messiasbelijdende Joden: geboden OT-Tora

Joodse identiteit. Messiasbelijdende Joden zijn Joden die Jesjoea (de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Jezus) als hun Messias, wiens komst op honderden plaatsen wordt voorzegd in de Tenach, het Oud…
Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern recensie

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern

De messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft het boekje 'Het Evangelie is Joods ... een eerherstel' geschreven om christenen ervan te doordringen dat het Evangelie van Yeshua (Jezus) de Messias Jood…
Gepubliceerd door Tartuffel op 24-01-2016, laatst gewijzigd op 06-08-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!