Tartuffel » Specials » Messiasbelijdende joden

Wat zijn Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden?

Wat zijn Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Wat zijn Messiasbelijdende Joden of Messiaanse Joden? Onder de 14 miljoen Joden die er wereldwijd zijn, is er een groep van misschien wel twee- tot driehonderdduizend mensen, geboren Joden, die geloven in de Tora en de rest van de Tenach en die Joodsreligieuze gebruiken praktiseren. Bovendien gelooft deze groep in Jesjoea, de oorspronkelijk Hebreeuwse naam van Jezus. De meeste hunner geven de voorkeur aan Zijn Joodse naam.

Niet erkend als Jood

Zij worden door rabbijnsorthodoxe Joden niet erkend als Joden - maar zij willen wel als zodanig erkent worden. Zij beschouwen zichzelf als voluit Joods. 'Wat is er meer Joods dan te geloven in de Joodse Messias Jesjoea,' zeggen ze. Ze noemen zichzelf Messiasbelijdende of Messiaanse Joden.

Jesjoea is de Joodse Messias

Deze Joodse gelovigen kiezen niet voor de weg van de minste weerstand door het advies van de rabbijnse leiders te accepteren en hun geloof in Jesjoea overboord te gooien. Ze ondervinden dagelijks veel weerstand en tegenstand omdat ze de leer van de rabbijnen niet als gezaghebbend beschouwen, maar hun geloof en vertrouwen stellen in Jesjoea - de Messias. Zij hebben daar echter gegronde redenen voor. Jesjoea is de Joodse Messias waar de schriften- de Tenach, het Oude testament - van getuigen. In de Tenach, het Woord van God, verwijzen 300 profetieën naar de Messias en Jesjoea heeft deze profetieën stuk voor stuk vervuld. een aantal profetieën die nog niet vervuld zijn, handelen over zijn wederkomst. Jesjoea is de Weg, de Waarheid en het Leven!
Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern recensie

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern

De messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft het boekje 'Het Evangelie is Joods ... een eerherstel' geschreven om christenen ervan te doordringen dat het Evangelie van Yeshua (Jezus) de Messias Jood…
Joodse identiteit: wie is een Jood, wie is Joods?

Joodse identiteit: wie is een Jood, wie is Joods?

Joodse identiteit: wie is een Jood, wie is Joods? 'Een ieder die uit een Joodse moeder is geboren of als volwassene tot het het Jodendom is toegetreden wordt beschouwd als een Jood,' zo luidt de Halac…
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe Testament recensie

David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe Testament

Commentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van de Tenach (Oude Testament) en de B'rit hadashah in volledig authentiek Joodse s…
Messiasbelijdende Joden: wat zijn Messiaanse Joden?

Messiasbelijdende Joden: wat zijn Messiaanse Joden?

Messiasbelijdende Joden of Messiaanse Joden maken deel uit van een wereldwijde beweging van Joodse mensen die geloven dat Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus) de Messias van Israël is en de Verlosser v…
Tora (wet): waarom zouden (Joodse) gelovigen de Tora volgen?

Tora (wet): waarom zouden (Joodse) gelovigen de Tora volgen?

Waarom zouden christenen en Messiaanse Joden de Tora (wet, of beter: onderwijzing) volgen? De Messiasbelijdende Joden Ariel & D'vorah Berkowitz willen met het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eers…
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg recensie

Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg

'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreven door ds. Kees Jan Rodenburg uit, die jarenlang Israëlconsulent was voor het Ce…
Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?

Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?

Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom Joodse identiteit behouden? Messiaanse Joden, ook wel Messiasbelijdende Joden genoemd, zijn Joden die Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus, soms ook Yeshua) aa…
Joodse identiteit Messiasbelijdende Joden: geboden OT-Tora

Joodse identiteit Messiasbelijdende Joden: geboden OT-Tora

Joodse identiteit. Messiasbelijdende Joden zijn Joden die Jesjoea (de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Jezus) als hun Messias, wiens komst op honderden plaatsen wordt voorzegd in de Tenach, het Oud…
Messiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van Israël

Messiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van Israël

Wat is een Messiasbelijdende Jood? Een Messiasbelijdende Jood is een Jood die belijdt dat Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus) de Messias van Israël en de Verlosser van de wereld is. Sommige mensen den…
Messiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en Joden

Messiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en Joden

Onder de 14 miljoen Joden is er een kleine groep van ongeveer 50.000 - 300.000 personen, die geloven in de Tora en de rest van de Tenach en tevens joodse gewoonten en religieuze voorschriften praktise…
Twaalf Joden vinden de Messias: Ben Hoekendijk

Twaalf Joden vinden de Messias: Ben Hoekendijk

Messiasbelijdende Joden zijn Joden die belijden dat Jesjoea (Jezus) de Joodse Masjiach (Messias) is. Schrijver en evangelist Ben Hoekendijk schreef begin jaren '90 het boek 'Twaalf Joden vinden de Mes…
Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloof

Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloof

Bestaat er een Messiaanse Joodse geloofsbelijdenis? Onder de 14 miljoen Joden is er een groep van ongeveer twintig tot dertigduizend mensen, geboren Joden, die geloven in de Thora en de rest van de Te…
Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?

Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?

Onder zowel christenen als Joden (die Jezus niet als Messias aanvaarden) leeft het hardnekkige misverstand dat Jezus-belijdende Joden (ook wel Messiaanse - of Messiasbelijdende Joden genoemd) niet lan…
Gepubliceerd door Tartuffel op 08-03-2011, laatst gewijzigd op 23-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay