Tartuffel » Specials » Karaktertrekken

Positieve en negatieve eigenschappen en karaktertrekken

Positieve en negatieve eigenschappen en karaktertrekken Karaktertrekken zijn vrij stabiele eigenschappen die horen bij jou als persoon. Het karakter bepaalt je denken, voelen en je gedrag. Mocht iemand vragen om je eigen karakter te beschrijven aan de hand van (positieve en negatieve) eigenschappen, zou je dan daartoe in staat zijn?

Noem eens wat karaktertrekken

Op een sollicitatiegesprek moet je vaak vragen beantwoorden over je karakter met zoveel mogelijk concrete voorbeelden. Het is moeilijk om een ​​perspectief op je eigen persoonlijkheid te hebben. Een andere karakteriseren gaat vaak gemakkelijker. Veelal gebruiken we daarvoor termen en uitdrukkingen als: "Hij is heel extravert". "Hij is altijd gespannen. "Ze heeft zo'n kalme uitstraling." De persoonlijkheid bestaat grotendeels uit vijf karaktertrekken die in de psychologie bekend staan onder de term 'Big Five'.

Karakter of persoonlijkheid

In het algemeen bestaat de persoonlijkheid uit terugkerende patronen van gedachten, emoties, kenmerken en gedragingen die een persoon uniek maken. Een wijd verbreid misverstand is dat het karakter van een mens vastligt. Je karaktertrekken of persoonlijkheidskenmerken kunnen echter in de loop der jaren veranderen.

Positieve en negatieve eigenschappen

De persoonlijkheid bestaat volgens hedendaags onderzoek grotendeels uit vijf karaktertrekken die bekend staan onder de term 'Big Five'. Deze vijf centrale persoonlijkheidsdimensies zijn:
  1. extraversie (tegenover introversie);
  2. mildheid (tegenover bazigheid);
  3. ordelijkheid (tegenover wanordelijkheid);
  4. emotionele stabiliteit (tegenover emotionele instabiliteit);
  5. openheid (tegenover behoedzaamheid).
Sollicitatie: goede en slechte eigenschappen (met lijst)

Sollicitatie: goede en slechte eigenschappen (met lijst)

Iedereen heeft zowel goede eigenschappen als slechte eigenschappen. Het is belangrijk om te weten wat je goede en slechte eigenschappen ofwel positieve en negatieve eigenschappen zijn als je gaat soll…
Zwakke kanten & sterke punten voor een sollicitatiegesprek

Zwakke kanten & sterke punten voor een sollicitatiegesprek

Sollicitatiegesprek voorbereiden aan de hand van een lijst met sterke kanten en zwakke punten ofwel zwakke eigenschappen en sterke eigenschappen. De vele boeken, handleidingen en tips over sollicitere…
Karaktertrekken, Big Five: kunnen deze trekken veranderen?

Karaktertrekken, Big Five: kunnen deze trekken veranderen?

Kunnen karaktertrekken veranderen? In de psychologie verwijst 'Big Five' naar een persoonlijkheidsmodel dat vijf karaktertrekken onderscheidt. Kunnen deze karaktertrekken veranderen als je eenmaal de…
Veranderen van persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen?

Veranderen van persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen?

Is veranderen van persoonlijkheid mogelijk? De opvatting dat de persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen schier onveranderbaar zijn, is aan revisie toe. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoe…
Gepubliceerd door Tartuffel op 28-07-2016, laatst gewijzigd op 29-07-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.