Tartuffel » Specials » Kanker gezwellen en tumoren
Gezondheid, leven en welzijn

Kanker: anale, prostaat, zaadbal, blaas, maag, mond, lip

Kanker: anale, prostaat, zaadbal, blaas, maag, mond, lip Ons hele leven lang worden oude cellen vervangen door nieuwe cellen. Bij tumoren is er sprake van ongecontroleerde celgroei. Gezwellen zijn min of meer autonoom en reageren niet goed op celregulerende mechanismen. Er zijn vele soorten van kanker, maar ze beginnen allemaal t.g.v. ongecontroleerde groei en vermeerdering of eigenlijk woekering van abnormale cellen door een gestoorde celgroei of celdood.

Inleiding

Het lichaam is opgebouwd uit honderden miljoenen levende cellen. Normale lichaamscellen groeien, delen en sterven in een ordelijke manier. Doordat ons lichaam voortdurend nieuwe cellen aanmaakt, kan het lichaam beschadigde en verouderde cellen vervangen door nieuwe. Bij kanker is er sprake van een ongeremde deling van lichaamscellen.

Kanker is een ziekte van het DNA. Als er fouten in het DNA ontstaan, kan een gezonde cel ontsporen en ongecontroleerde celgroei ontstaan. Het bouwplan van de cel raakt beschadigd en de cel gaat ongeremd delen en groeien, waardoor er een tumor ontstaat: het begin van kanker.

Normale celgroei

Normale lichaamscellen groeien, delen en sterven op een ordelijke, gereguleerde, ik zou bijna willen zeggen 'voorgeschreven' manier. Tijdens de eerste jaren van het leven vindt er een versnelde celdeling plaats om de persoon te laten groeien. Bij een volwassen persoon vindt er alleen celdeling plaats ter vervanging van versleten of dode cellen of om verwondingen te herstellen. Er is bij een volwassen persoon in de meeste weefsels een evenwicht tussen celaanmaak en celverlies.

Verstoord evenwicht tussen celverlies en celaanmaak

Bij tumorgroei is het evenwicht tussen celverlies en celaanmaak verstoord. Er worden meer cellen gevormd, dan er afsterven. Bij tumoren is er sprake van een ontregeling van de celgroei en de cellen groeien ongedifferentieerd. Kankercellen blijven groeien en zich delen en daarmee zijn ze anders dan normale cellen. Een ander verschil tussen kankercellen en normale cellen is dat kankercellen het vermogen hebben om omliggende weefsel te infiltreren. De cellen van een kwaadaardige tumor kunnen via lymfebanen verslepen naar regionale lymfeklieren en zelfs naar andere organen. De tumorcellen kunnen in het doelwitorgaan een nieuw tumor vormen. Het vermogen zich uit te zaaien wordt metstasering genoemd.

Infiltratieve groei en metastasering

Infiltratieve groei en metastasering zijn twee belangrijk kenmerken van kwaadaardige gezwelgroei. Infiltratief groeiende kankercellen zijn in staat zich buiten de grenzen van het weefselcompartiment waar ze zijn ontstaan, te treden. De cellen van een kwaadaardige tumor groeien onbeperkt door naar omliggende weefsel of organen, waar ze als gevolg van ingroei schade aanrichten.

Kankercellen kunnen losraken uit het weefselverband waar ze zijn ontstaan. Via de lymfe (weefselvocht) en/of het bloed kunnen losgeraakte kankercellen zich door het lichaam verspreiden. Er wordt van een metastase (uitzaaiing) gesproken, indien de uitgezaaide kankercellen zich op de plaats waar zij terechtkomen, zijn uitgegroeid tot een nieuwe tumor. Dit wordt ook wel 'metastatische haard' genoemd.

Naamgeving van de kanker

Waar de kanker zich ook naartoe verspreidt, de kanker wordt genoemd naar de plaats waar het begon. Als bijvoorbeeld borstkanker zich heeft uitgezaaid naar de lever, dan heet het nog steeds borstkanker, niet leverkanker. Prostaatkanker die is uitgezaaid naar de botten, wordt uitgezaaide prostaatkanker genoemd en niet botkanker.

Goedaardige tumoren

Niet alle tumoren zijn kwaadaardig, er zijn ook zogenaamde goedaardige tumoren. Goedaardige tumoren kunnen problemen veroorzaken - ze kunnen steeds groter groeien de nabijgelegen organen en weefsels verdrukken. Maar ze infiltreren geen andere weefsels. Omdat ze niet kunnen binnenvallen, kunnen zij zich ook niet uitbreiden naar andere delen van het lichaam (metastaseren). Ofschoon goedaardige tumoren niet door andere weefsels heen groeien en zich niet verspreiden door het lichaam, kan zo'n tumor wel tegen omliggende weefsels of organen drukken. Goedaardige tumoren zijn bijna nooit levensbedreigend. Kwaadaardige tumoren worden maligne tumoren genoemd en goedaardige heten benigne.

Genetische afwijkingen

Tumoren ontstaan als gevolg van celveranderingen,'transformatie' genaamd. Mutaties en afwijkingen in het genoom van de cel ligt hieraan ten grondslag. Het gaat dus om beschadigde genetische informatie. Er zijn bij kanker afwijkingen ontstaan in de genen die celgroei en celdood regelen. De meeste tumoren ontstaan t.g.v. omgevingsfactoren en een veel kleiner aantal is het gevolg van erfelijke afwijkingen in het genoom. Een voorbeeld van een omgevingsfactor is het systematisch binnenkrijgen van schadelijke kankerverwekkende stoffen via tabaksrook.

Incidentie en sterfte in Nederland

In 2006 werden in Nederland 83.300 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld:
  • 43.100 bij mannen; en
  • 40.200 bij vrouwen.

In ongeveer 12% van de gevallen was er sprake van een recidief (= opnieuw ontstaan van kanker in de plek of aan de rand van de oorspronkelijke tumor). In 2006 is dus bij ongeveer 73.000 personen voor het eerst kanker geconstateerd.

Het aantal nieuwe gevallen van kanker steeg in 2006 t.o.v. het jaar daavoor met 2,5%. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door bevolkingsgroei, met name een toename van het aantal ouderen. Bij mannen wordt in verhouding iets vaker kanker vastgesteld dan bij vrouwen. In 2006 stierven volgens het CBS 39.748 personen ten gevolge van kanker.

Overleving

De overlevingskansen van kankerpatiënten variëren sterk. Het is afhankelijk van het soort kanker en van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. Grofweg kan gesteld worden dat ongeveer de helft van alle kankerpatiënten geneest.

Vijf meest voorkomende kankersoorten in Nederland in 2001

De vijf meest voorkomende kankersoorten in Nederland in 2001 bij kinderen en volwassen mannen en vrouwen zijn:

kinderen0-14 jr.
1leukemie
2hersenen
3lymfeklier
4nier
5weke delen

mannen15-29 jr.30-44 jr.49-59 jr.60-74 jr.>75 jr.
1zaadbalzaadballongprostaatprostaat
2lymfekliermelanoomdikke darmlonglong
3melanoomlymfeklierhoofd-halsdikke darmdikke darm
4leukemiedikke darmprostaatblaashuid PCC*
5hersenenlongmelanoomhuid PCC*blaas

vrouwen15-29 jr.30-44 jr.45-59 jr.60-74 jr.>75 jr.
1melanoomborstborstborstborst
2lymfekliermelanoomlongdikke darmdikke darm
3borstcervixdikke darmlonghuid PCC*
4eierstoklongmelanoomovariumlong
5cervix uteridikke darmcorpus utericorpus utericorpus uteri

(*) PCC: plaveiselcelcarcinoom.

(Bron: C.J.H. van de Velde et al (red.): Oncologie; zevende herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, 2005, p.43)

Wat is kanker?
Het lichaam is opgebouwd uit honderden miljoenen levende cellen. Normale lichaamscellen groeien, delen en sterven in een ordelijke manier. Doordat ons lichaam voortdurend nieuwe cellen aanmaakt, kan het lichaam beschadigde en verouderde cellen vervangen door nieuwe. Bij kanker is er sprake van een ongeremde deling van lichaamscellen.

Kanker is een ziekte van het DNA. Als er fouten in het DNA ontstaan, kan een gezonde cel ontsporen en ongecontroleerde celgroei ontstaan. Het bouwplan van de cel raakt beschadigd en de cel gaat ongeremd delen en groeien, waardoor er een tumor ontstaat: het begin van kanker.

Nieuwe cellen ontstaan door celdeling, hetgeen normaalgesproken goed verloopt. Informatie in iedere celkern - het erfelijk materiaal (DNA) - bepaalt wanneer de cel moet gaan delen en wanneer zij daar weer mee moet stoppen.

Door allerlei schadelijke invloeden van buitenaf, door bijvoorbeeld roken, kan een cel zich ongecontroleerd gaan delen en ontstaat er een gezwel of tumor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen goed- en kwaadaardige tumoren. Alleen bij een kwaadaardige tumor is er sprake van kanker. Kwaadaardige cellen groeien door andere weefsels heen en kunnen zich verspreiden door het lichaam, uitzaaiing of metastering genaamd. Goedaardige gezwellen daarentegen, zoals wratten, groeien niet door andere weefsels heen en verspreiden zich niet door het lichaam. Een goedaardig gezwel kan wel omliggende weefsels of organen verdrukken.

De kanker wordt genoemd naar de plaats waar het proces begon, ongeacht waar de kanker zich naartoe heeft verspreidt. Borstkanker dat zich heeft uitgezaaid naar de lever, heet nog steeds borstkanker, niet leverkanker. Evenzo wordt prostaatkanker die is uitgezaaid naar de botten, prostaatkanker genoemd en niet botkanker.
Teelbalkanker: symptomen zaadbalkanker, tumoren teelballen

Teelbalkanker: symptomen zaadbalkanker, tumoren teelballen

Teelbalkanker symptomen bestaan vaak uit een verharding van de teelbal, wat je kunt voelen met de vingers, of een pijnloze knobbel in de teelbal. Teelbalkanker of testistumor (een tumor in de teelbal)…
Longkanker: symptomen, oorzaak, stadium en behandeling

Longkanker: symptomen, oorzaak, stadium en behandeling

Longkanker symptomen bestaan uit verandering in het hoestpatroon, bijvoorbeeld door een hardnekkige prikkelhoest en soms zit er bij het opgehoeste slijm een streepje bloed. Andere symptomen bij longka…
Baarmoederhalskanker: symptomen, oorzaken en behandeling

Baarmoederhalskanker: symptomen, oorzaken en behandeling

Baarmoederhalskanker symptomen zijn onder meer verlies van eetlust, gewichtsverlies, vermoeidheid en algehele malaise. Baarmoederhalskanker, ook wel cervixkanker of cervixcarcinoom genoemd, is kanker…
Nierkanker: symptomen, oorzaak, diagnose en behandeling

Nierkanker: symptomen, oorzaak, diagnose en behandeling

Nierkanker symptomen ontstaan vaak later in het ziekteproces. De symptomen van nierkanker kunnen bestaan uit bloed in de urine, pijn in de nierstreek (pijn in de zij) en een voelbare zwelling in de bu…
Lymfeklierkanker: symptomen Hodgkin-lymfoom en behandeling

Lymfeklierkanker: symptomen Hodgkin-lymfoom en behandeling

De symptomen van lymfeklierkanker (het Hodgkinlymfoom) kunnen bestaan uit een voelbare zwelling van één of meer lymfeklieren in de hals, in één van de oksels of soms in één van de liezen, evenals gewi…
Keelkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Keelkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Bij keelkanker is er een kwaadaardige tumor aanwezig in of bij het strottenhoofd. Keelkanker staat ook bekend als strottenhoofdkanker of hoofdhalskanker. Het risico op keelkanker kan aanzienlijk vermi…
Hersentumor: symptomen, behandeling en levensverwachting

Hersentumor: symptomen, behandeling en levensverwachting

Hersentumor symptomen hangen sterk af van de locatie van de tumor in de hersenen. Hersentumor symptomen zijn in grofweg drie groepen te verdelen: epilepsie, uitvalsverschijnselen en druktoename in de…
Uitzaaiingen in de lymfeklieren: symptomen en behandeling

Uitzaaiingen in de lymfeklieren: symptomen en behandeling

Wat zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren en hoe ziet de behandeling eruit? Soms breken kankercellen af van de tumor in dat deel van het lichaam waar de kanker begon (primaire kanker). Deze kankercelle…
Leverkanker: symptomen, behandeling en levensverwachting

Leverkanker: symptomen, behandeling en levensverwachting

Leverkanker symptomen zijn vooral pijn rechtsboven in de buik en vermoeidheid. Andere symptomen van leverkanker zijn onverklaarbaar gewichtsverlies, verlies van eetlust, misselijkheid en overgeven, zw…
Eierstokkanker: symptomen, klachten, oorzaak en behandeling

Eierstokkanker: symptomen, klachten, oorzaak en behandeling

Eierstokkanker, ovariumkanker of ovariumcarcinoom is kanker aan één van de eierstokken. Jaarlijks krijgen 1.100 vrouwen te horen dat ze eierstokkanker hebben. In de meeste gevallen is de oorzaak onbek…
Lymfeklierkanker: symptomen, oorzaak, behandeling & prognose

Lymfeklierkanker: symptomen, oorzaak, behandeling & prognose

Lymfeklierkanker symptomen zijn onder meer onverklaarbaar gewichtsverlies, nachtzweten, onbegrepen koorts of moeheid en een lymfekliervergroting, bijvoorbeeld een knobbel onder je oksel of in de hals.…
Uitzaaiingen in de botten: symptomen, diagnose & behandeling

Uitzaaiingen in de botten: symptomen, diagnose & behandeling

Uitzaaiingen in de botten, ook wel botmetastasen genoemd, is kanker die elders in het lichaam begon en zich uitgezaaid of gemetasteerd heeft naar het bot. Daar waar de kanker begon, noemt men primaire…
Beenmergkanker: symptomen, klachten, oorzaak en behandeling

Beenmergkanker: symptomen, klachten, oorzaak en behandeling

Er worden twee vormen beenmergkanker onderscheiden: De ziekte van Kahler (multipel myeloom) en de ziekte van Waldenström (macroglobulinemie). De ziekte van Kahler is een kwaadaardige woekering van pla…
Anuskanker: knobbel of gezwel bij anus door anale kanker

Anuskanker: knobbel of gezwel bij anus door anale kanker

Anuskanker wordt ook wel anale kanker, kanker van de anus, anuskanker of anuscarcinoom genoemd. Anuskanker is een relatief zeldzaam voorkomende kwaadaardige tumor. Anuskanker is kanker in het gebied v…
Alvleesklierkanker: symptomen, oorzaken en behandeling

Alvleesklierkanker: symptomen, oorzaken en behandeling

Bij alvleesklierkanker zit er een kwaadaardig gezwel bij de alvleesklier. Alvleesklierkanker kent verschillende symptomen. De precieze oorzaak van alvleesklierkanker is onbekend. Alvleesklierkanker wo…
Vulvakanker: symptomen kanker schaamlippen en clitoris

Vulvakanker: symptomen kanker schaamlippen en clitoris

Wat is vulvakanker, wat zijn de symptomen van vulvakanker en hoe wordt het behandeld? Alle uitwendige schaamdelen van de vrouw, dat wil zeggen de huid rond de schede bestaande uit de kleine en grote s…
Baarmoederkanker: symptomen, risicofactoren en behandeling

Baarmoederkanker: symptomen, risicofactoren en behandeling

Baarmoederkanker symptomen zijn buikpijn en abnormaal bloedverlies. Baarmoederkanker ontwikkelt zich in de meerderheid van de gevallen in het slijmvlies dat de binnenkant van de baarmoeder bedekt (end…
Maagkanker: symptomen, oorzaak en behandeling maagcarcinoom

Maagkanker: symptomen, oorzaak en behandeling maagcarcinoom

Maagkanker symptomen zijn er vaak in het begin niet. Maagkanker of maagcarcinoom is na longkanker, wereldwijd de meest voorkomende kankersoort. Maagkanker komt nauwelijks voor bij mensen die jonger zi…
Mondkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Mondkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Mondkanker symptomen bestaan uit een zwelling, zweertje of wondje in de mond. In de mond komen zowel kwaadaardige als goedaardige gezwellen voor. Bij kwaadaardige gezwellen spreekt men van kanker. In…
Bijnier-aandoeningen: tumoren bijnieren/syndroom van Cushing

Bijnier-aandoeningen: tumoren bijnieren/syndroom van Cushing

De bijnieren zijn niet, zoals de naam lijkt uit te drukken, een orgaan die de nieren bijstaan in hun functie. De twee bijnieren (glandula suprarenalis of adrenalis) liggen op de nieren en zijn meestal…
Non-Hodgkin-lymfoom (NHL): symptomen, oorzaak en behandeling

Non-Hodgkin-lymfoom (NHL): symptomen, oorzaak en behandeling

Het non-Hodgkin-lymfoom (NHL) is een vorm van kanker van het lymfestelsel, het is een vorm van lymfeklierkanker. Non-Hodgkin lymfoom is een kanker die begint in de cellen die lymfocyten worden genoemd…
Slokdarmkanker: symptomen, slokdarmklachten en behandeling

Slokdarmkanker: symptomen, slokdarmklachten en behandeling

Slokdarmkanker is een kwaadaardige tumor die ergens in de slokdarm ontstaat. Slokdarmkanker veroorzaakt in het begin vaak geen symptomen. In een later stadium kun je het gevoel krijgen dat voedsel nie…
Tongkanker: symptomen en behandeling kanker aan de tong

Tongkanker: symptomen en behandeling kanker aan de tong

Tongkanker symptomen bestaat vaak uit een voelbare zwelling, wondje of zweer op de tong, welke maar niet wil genezen. Dit kan gepaard gaan met pijn en andere klachten. Tongkanker of tongcarcinoom is e…
Blaaskanker: symptomen, oorzaak en behandeling blaastumor

Blaaskanker: symptomen, oorzaak en behandeling blaastumor

Blaaskanker symptomen zijn er in het beginstadium vrijwel niet. Later kun je last krijgen symptomen als bloed in de urine, pijn bij het plassen (vaak gaat het om een branderig gevoel en moeilijk plass…
Vaginakanker: symptomen en behandeling tumoren vagina

Vaginakanker: symptomen en behandeling tumoren vagina

Vaginakanker symptomen zijn onder meer waterige afscheiding of bloedverlies na de geslachtsgemeenschap. Als de kanker zich naar de blaas en/of de darmen heeft verspreid, kunnen blaasklachten en darmkl…
Symptomen kanker, risicofactoren kanker en voorkómen kanker

Symptomen kanker, risicofactoren kanker en voorkómen kanker

Symptomen kanker zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor. Symptomen kanker die veel voorkomen zijn: aanhoudende hoest of ophoesten van slijm met bloed; blijvende verandering in de st…
Subunguaal melanoom herkennen: tumor onder nagel behandelen

Subunguaal melanoom herkennen: tumor onder nagel behandelen

Een subunguaal melanoom betreft huidkanker onder een teen- of vingernagel, die meestal zichtbaar wordt bij de duim of grote teen als een bruine tot zwarte verkleuring van de nagel. Een melanoom is een…
Neuskanker: symptomen en behandeling neus(bij)holtekanker

Neuskanker: symptomen en behandeling neus(bij)holtekanker

Neuskanker is een vorm van hoofd-halskanker. Bij neuskanker ontstaat kanker in de neusholte of de neusbijholten, respectievelijk neusholtekanker en neusbijholtekanker genoemd. Tumoren van de neus en n…
Peniskanker: symptomen en behandeling kanker aan de penis

Peniskanker: symptomen en behandeling kanker aan de penis

Peniskanker symptomen bestaan uit een slecht genezend zweertje en een zwelling van de penis. Zweertjes of knobbeltjes op de penis die zich vormen bij peniskanker, doen meestal geen pijn. Peniskanker i…
Lipkanker: symptomen kanker van de lip, tumor lip

Lipkanker: symptomen kanker van de lip, tumor lip

Lipkanker is een kwaadaardige tumor van de lippen. Lipkanker begint als een terugkerend of niet genezend blaartje, een oppervlakkig zweertje, koven of korsten. Het komt zelden bij mensen onder de 40 j…
Uitzaaiingen lever: symptomen en behandeling levermetastasen

Uitzaaiingen lever: symptomen en behandeling levermetastasen

Levermetastasen zijn uitzaaiingen in de lever van kanker (bijvoorbeeld darmkanker) elders in het lichaam. Dit wordt ook wel secundaire leverkanker genoemd; primaire leverkanker begint in de lever zelf…
Strottenhoofdkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Strottenhoofdkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Strottenhoofdkanker symptomen bestaan vaak uit hardnekkige heesheid, hoesten, keelpijn en moeite met slikken. Strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom) is kanker van het strottenhoofd. In Nederland krijge…
Plaveiselcelcarcinoom: symptomen, oorzaak en behandeling

Plaveiselcelcarcinoom: symptomen, oorzaak en behandeling

Het plaveiselcelcarcinoom (PCC) is een courante vorm van huidkanker. Onbehandelde plaveiselcelcarcinoom kan groter groeien of uitzaaien naar andere delen van het lichaam, met ernstige gevolgen. Vroegt…
Hoofd-halskanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Hoofd-halskanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Bij kanker is er sprake van ongeremde deling van lichaamscellen, waardoor er een gezwel (tumor) ontstaat. Kwaadaardige tumoren (kanker) kunnen doorgroeien in spieren of botten (infiltratieve groei) en…
Pijn in de mond: oorzaken pijnlijke mond door stomatitis

Pijn in de mond: oorzaken pijnlijke mond door stomatitis

Pijn in de mond kan veroorzaakt worden door stomatitis, wat staat voor ontstoken mondslijmvlies (wang, tong, binnenkant lippen en tandvlees). Pijn in de mond door stomatitis kan acuut optreden of chro…
Darmkanker: tumoren van de dikke darm, symptomen/behandeling

Darmkanker: tumoren van de dikke darm, symptomen/behandeling

Dikkedarmkanker komt vrij vaak voor. Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van darmkanker, evenals genetische aanleg. Chronisch bloedverlies en een (plotseling) veranderde stoe…
Prostaatkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Prostaatkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Prostaatkanker symptomen zijn problemen bij het plassen. Het plassen kan pijnlijk zijn en/of moeilijk kunnen plassen en/of vaker plassen en/of slappe straal en nadruppelen. Deze klachten komen ook voo…
Basaalcelcarcinoom huid: symptomen, oorzaak en behandeling

Basaalcelcarcinoom huid: symptomen, oorzaak en behandeling

Het basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker, die ontstaat uit de cellen van de opperhuid. Er zijn diverse vormen huidkanker. Ongeveer 80% van alle mensen met huidkanker heeft een basaalcelcarcin…
Humaan papillomavirus en risico (genitale) kanker (HPV)

Humaan papillomavirus en risico (genitale) kanker (HPV)

Het Humaan Papillomavirus (HPV) is een groep van meer dan 100 aan elkaar verwante virussen. Genitale HPV-infecties komen zeer vaak voor en worden seksueel overgedragen. De meeste HPV infecties treden…
Darmkanker: symptomen en dikkedarmkanker behandeling

Darmkanker: symptomen en dikkedarmkanker behandeling

Symptomen van dikkedarmkanker zijn divers. Darmkanker symptomen zijn onder meer een gewijzigd ontlastingspatroon (diarree, obstipatie), rectale bloedingen, een aanhoudende, soms pijnlijke drang tot st…
Prostaatcarcinoom - prostaatkanker: symptomen & uitzaaiingen

Prostaatcarcinoom - prostaatkanker: symptomen & uitzaaiingen

Prostaatcarcinoom - prostaatkanker: symptomen en uitzaaiingen. In Nederland krijgen ieder jaar zo'n 7.500 mannen de diagnose prostaatkanker. Van hen sterven er 2.500 aan de ziekte. Het is in Nederland…
Galblaaskanker: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

Galblaaskanker: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

Galblaaskanker symptomen in een later stadium zijn pijn rechts onder de ribben, geelzucht, jeuk over het hele lichaam, licht gekleurde ontlasting, donker gekleurde urine, gewichtsverlies, verminderde…
Borstkanker bij mannen symptomen, oorzaak en behandeling

Borstkanker bij mannen symptomen, oorzaak en behandeling

Borstkanker bij mannen komt niet vaak voor. Borstkanker bij mannen symptomen zijn onder meer onderhuidse knobbeltjes en veranderingen aan de tepel of borsthuid. Meestal zal een man bij toeval een knob…
Schildklierkanker symptomen: hard gezwel in nek/schorre stem

Schildklierkanker symptomen: hard gezwel in nek/schorre stem

Schildklierkanker symptomen: hard gezwel of knobbel in nek of hals en schorre stem. Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel van de schildklier. Het is een zeldzame vorm van kanker met een goede ge…
Schaamlipkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Schaamlipkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Schaamlipkanker, ook wel vulvakanker genoemd, komt relatief weinig voor. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 250 keer de diagnose schaamlipkanker gesteld. Het treft meestal postmenopauzale vrouwen i…
Huidkanker: symptomen, huidkanker herkennen en behandeling

Huidkanker: symptomen, huidkanker herkennen en behandeling

Huidkanker is in de meeste gevallen het gevolg van te veel blootstelling aan UV-straling, wat van nature voorkomt in zonlicht. Kanker ontstaat doordat lichaamscellen zich ongeremd blijven delen. Dit i…
Endeldarmkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Endeldarmkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Endeldarmkanker of rectumkanker is kanker van het laatste gedeelte van de dikke darm. De medische benaming van darmkanker is 'colorectale kanker'. Darmkanker duidt op tumoren in de dikke darm (colon)…
Liposarcoom: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Liposarcoom: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Een liposarcoom is een kwaadaardige tumor die uitgaat van vetcellen in de diepe weke delen, waartoe de spieren, bloedvaten, zenuwen, alsook het onderhuidse vetweefsel en bindweefsel behoort. Een lipos…
Borstkanker: symptomen, behandeling & risicofactoren vrouwen

Borstkanker: symptomen, behandeling & risicofactoren vrouwen

Borstkanker symptomen bestaan uit een verandering in hoe de borst en/of tepel aanvoelt en eruitziet. Een andere belangrijke symptoom van borstkanker is vocht uit tepel. Borstkanker is in westerse land…
Melanoom: symptomen, herkennen, oorzaak en behandeling

Melanoom: symptomen, herkennen, oorzaak en behandeling

De eerste symptomen die op een melanoom kunnen wijzen, zijn vaak een verandering in een bestaande moedervlek of de ontwikkeling van een nieuwe gepigmenteerde of ongebruikelijke uitziende plek op je hu…
Uitzaaiingen van kanker in longen: symptomen en behandeling

Uitzaaiingen van kanker in longen: symptomen en behandeling

Uitzaaiingen in de longen noemt men ook wel secundaire longkanker of longmetastasen. Bij uitzaaiingen in de longen is sprake wanneer kankercellen zich hebben verspreid naar de longen van een kanker di…
Darmkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Darmkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Darmkankersymptomen zijn een gewijzigd ontlastingspatroon (diarree of obstipatie), of een verandering van de consistentie van de ontlasting, die langer duurt dan vier weken. Rectale bloedingen of bloe…
Borstkanker symptomen: knobbeltje in borst, deukjes, kuiltje

Borstkanker symptomen: knobbeltje in borst, deukjes, kuiltje

Borstkanker symptomen zijn knobbeltje in borst, deukjes, kuiltje in borst en rode, gevoelige, warme borsten. In Nederland krijgen jaarlijks iets meer dan 11.000 vrouwen te horen dat ze borstkanker heb…
Uitzaaiingen in de hersenen: symptomen hersenmetastasen

Uitzaaiingen in de hersenen: symptomen hersenmetastasen

Uitzaaiingen in de hersenen of hersenmetastasen zijn het gevolg van een tumor die ergens anders in het lichaam is ontstaan (primaire kanker), meestal in een bepaald orgaan zoals de borst, darmen, of l…
Dunnedarmkanker: symptomen, oorzaak, prognose en behandeling

Dunnedarmkanker: symptomen, oorzaak, prognose en behandeling

Dunnedarmkanker komt niet vaak voor. De meest voorkomende symptomen zijn: misselijkheid, braken (overgeven) en onverklaarbaar gewichtsverlies. Andere mogelijke verschijnselen zijn een opgeblazen gevoe…
Anuskanker: symptomen en behandeling kanker aan de anus

Anuskanker: symptomen en behandeling kanker aan de anus

Anuskanker, ook wel anale kanker, anuscarcinoom of kanker aan de anus genoemd, is een relatief zeldzame aandoening met een in Nederland fors stijgende incidentie, hetgeen wordt geassocieerd met humaan…
Kanker voorkomen: preventie kanker door voeding en leefstijl

Kanker voorkomen: preventie kanker door voeding en leefstijl

Kanker voorkomen door gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Kanker voorkomen is mogelijk. Er zijn factoren die je kunt beïnvloeden. In 2007 kwam het kloeke en zeer gedegen rapport 'Voeding, voedin…
Talgkliercarcinoom ooglid of huid: symptomen en behandeling

Talgkliercarcinoom ooglid of huid: symptomen en behandeling

Een talgkliercarcinoom is een zeer zeldzame vorm van huidkanker. De talgklieren zijn de klieren die huidsmeer produceren. Talgklieren komen overal op het lichaam voor. Daarom kan deze vorm van kanker…
Maagkanker voorkomen: verlaag het risico op maagkanker

Maagkanker voorkomen: verlaag het risico op maagkanker

Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van maagkanker, dus er is geen manier om het te voorkomen. Maar je kunt wel stappen zetten om het risico op maagkanker te verminderen door het maken va…
Speekselklierkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Speekselklierkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Speekselklierkanker is een zeldzame vorm van kanker waarbij kwaadaardige (kanker) cellen worden gevormd in de weefsels van de speekselklieren. Speekselklierkanker kan gepaard gaan mer een zwelling in…
Eileiderkanker: symptomen en behandeling kanker aan eileider

Eileiderkanker: symptomen en behandeling kanker aan eileider

Eileiderkanker of kanker van de eileiders is zeldzaam. Het treft vooral oudere vrouwen. Tegelijk wijzen recente studies erop dat de meest voorkomende vorm van eierstokkanker, ‘pelvic high grade serous…
Bijschildklierkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Bijschildklierkanker: symptomen, oorzaak en behandeling

Er zijn vier bijschildklieren ter grootte van een erwt. De bijschildklieren bevinden zich aan weerszijden van de schildklier, zowel aan de boven- en onderzijde. De schildklier bevindt zich aan de voor…
Het opsporen van kanker met Nano Artificial NOSE (NA-NOSE)

Het opsporen van kanker met Nano Artificial NOSE (NA-NOSE)

Het opsporen van kanker met Nano Artificial NOSE: een nieuwe ontwikkeling. Hoofd-halskanker omvat een scala van verschillende typen tumoren die voorkomen in de weefsels of organen in het hoofd en de h…
Darmkanker voorkomen: preventie kwaadaardige tumoren in darm

Darmkanker voorkomen: preventie kwaadaardige tumoren in darm

Er is geen waterdichte manier om darmkanker te voorkomen. Maar er zijn wel maatregelen die je kunt nemen om het risico op darmkanker te verlagen, zoals het veranderen van bepaalde leefstijlfactoren. A…
Gepubliceerd door Tartuffel op 08-11-2010, laatst gewijzigd op 25-08-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: istock.com/monkeybusinessimages
Schrijf mee!