Tartuffel » Specials » Joodse wortels christendom

Joodse wortels christelijk geloof en Nieuwe Testament

Joodse wortels christelijk geloof en Nieuwe Testament Steeds meer christenen houden zich de afgelopen jaren - geleid door de Geest van God - bezig met het bestuderen van de Joodse wortels van het christelijk geloof. Hun zoektocht naar de Waarheid bracht hen naar het Joodse begin van het Christendom, de Hebreeuwse wortels van het Nieuwe Testament. Dit besef groeit gestaag onder de christenen wereldwijd. Zo roepen steeds meet kerkelijke leiders op tot een terugkeer naar de joodse wortels. Messiaanse Joden spelen hierin een cruciale rol.

Joodse wortels christendom

In vogelvlucht:
 • De Tenach is tot ons gekomen door het Joodse volk.
 • De Bijbel beschrijft de geschiedenis en religie van het Joodse volk.
 • Het Joodse volk schreef en bewaarde door hun nauwgezette kopieermethoden het hele Oude Testament. De overlevering gebeurde zo nauwkeurig, dat er door hen maar weinig fouten zijn gemaakt bij het kopiëren van de bijbelteksten.
 • Het Joodse volk schreef het Nieuwe Testament, met mogelijk als uitzondering apostel Lucas.
 • De oudtestamentische feesten en offers zijn een schaduw van hetgeen komen moest. De Bijbelse feesten zijn nog steeds van kracht.
 • De Messias Jezus komt voort uit het zaad van Abraham - het Joodse volk - zoals geschreven staat in de Tenach.
 • Jezus leefde als een Jood en volgde de Joodse religieuze praktijken.
 • Jezus bedrukte de eeuwige geldigheid van alle geboden van de Tora: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen (Matteüs 5: 17).
 • De redding komt van de Joden (Johannes 4:22).
 • De oorsprong en het bestaan van de kerk hebben we te danken aan de inspanningen van de 12 joodse apostelen.
 • De christelijke gemeente bestond aanvankelijk in meerderheid uit Joden.

Dit is geen uitputtende opsomming!
Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern recensie

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern

De messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft het boekje 'Het Evangelie is Joods ... een eerherstel' geschreven om christenen ervan te doordringen dat het Evangelie van Yeshua (Jezus) de Messias Jood…
Handelingen van de apostelen: geboorte Messiaanse gemeente

Handelingen van de apostelen: geboorte Messiaanse gemeente

Handelingen van de apostelen is een Joods boek over de geboorte van de Messiaanse gemeente. In ieder hoofdstuk van het Bijbelboek Handelingen van de apostelen kunnen veel Joodse referenties worden aan…
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg recensie

Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg

'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreven door ds. Kees Jan Rodenburg uit, die jarenlang Israëlconsulent was voor het Ce…
Joodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboom

Joodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboom

Joodse wortels en Joodse achtergrond van het christelijk geloof. Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben in de Joodse wortels van het christelijk geloo…
De redding komt van de Joden - het heil is uit de Joden

De redding komt van de Joden - het heil is uit de Joden

De internationaal Bijbelleraar Derek Prince (1915-2003), schrijft dat de kerk van Christus schatplichtig is aan Israël, het Joodse volk.¹ In het Bijbelse Jodendom liggen de wortels van het christelijk…
Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus

Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus

De Joodse wortels van het christendom kun je (her)ontdekken door de Kesjer-cursus. Jezus de Messias is gekomen om een ieder die dat wil aanvaarden te verzoenen met God. Met de enige ware God zoals geo…
Het christendom: een joodse religie (David Flusser)

Het christendom: een joodse religie (David Flusser)

Het christendom: een joodse religie. David Flusser (geboren 1917; overleden 2000) was hoogleraar vroege christendom en jodendom van de Tweede Tempel Periode, aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzal…
Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen Jezus recensie

Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen Jezus

Dr. Michael L. Brown (New York University) is een Messiasbelijdende Jood die al meer dan 35 jaar in dialoog treedt en in debat gaat met Joodse rabbijnen, die zich tegen het geloof in Jezus verzetten.…
Het Onze Vader: een joods gebed (Mat. 6:9-13; Luc. 11:2-4)

Het Onze Vader: een joods gebed (Mat. 6:9-13; Luc. 11:2-4)

In Matteüs 6: 9-13 en in Lucas 11: 2-4 lezen we dat Jezus zijn discipelen leerde hoe ze moesten bidden. Dit populaire gebed staat bekend als Het Onze Vader. Het Onze Vader is niet alleen overgeleverd…
Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?

Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?

Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom Joodse identiteit behouden? Messiaanse Joden, ook wel Messiasbelijdende Joden genoemd, zijn Joden die Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus, soms ook Yeshua) aa…
'Complete Joodse Bijbel' van David H. Stern recensie

'Complete Joodse Bijbel' van David H. Stern

David H. Stern: Complete Joodse Bijbel. De Messiasbelijdende Jood en theoloog David H. Stern is de auteur van 'the Complete Jewish Bible'; de Engelse vertaling van de Tenach (Oude Testament) en de B'r…
Chris Wright: Jezus leren kennen door het Oude Testament recensie

Chris Wright: Jezus leren kennen door het Oude Testament

Christopher J.H. Wright werd geboren in Belfast, Noord-Ierland. Hij behaalde zijn doctoraat met het thema oudtestamentische ethiek. Hij schreef verschillende boeken, waaronder commentaren op Deuterono…
Gepubliceerd door Tartuffel op 21-01-2011, laatst gewijzigd op 07-07-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Ddouk, Pixabay