Tartuffel » Specials » Joodse messias

Joodse Messias van Israël: Jesjoea haMashiach Jezus Christus

Joodse Messias van Israël: Jesjoea haMashiach Jezus Christus Jezus is de Joodse Messias van Israël. Het woord 'Messias' betekent 'Gezalfde', dat is de naam die is gegeven aan de beloofde Verlosser, die op een dag zou komen om Israël te verlossen. Hij zou komen in het drievoudig ambt als profeet, priester en koning, door God Zelf aangewezen. Alleen mensen met een bijzondere taak werden gezalfd, dat wil zeggen door de Here aangewezen en toegerust voor hun taak. In de Tenach - het Oude Testament - staat talloze beloften aangaande de Messias.

Jezus is de beloofde Joodse Messias van Israël

Sommige mensen zijn van mening dat de vervulling van deze oudtestamentische beloften nog moeten plaatsvinden, wanneer de Messias zal komen om het Messiaanse rijk van vrede en gerechtigheid op aarde te stichten gecentreerd rond het uitverkoren volk, Israël. Vooral veel Joden zijn deze mening toegedaan.

Aan de andere kant waren er ten tijde van Jezus' leven op aarde, een groep van Joodse gelovigen die er ervan overtuigd waren dat Jezus van Nazareth hun beloofde Messias is. De naam 'Christus'" is het Griekse equivalent voor 'Messias', zodat de naam Jezus Christus in feite Jezus de Messias of Jezus, de gezalfde betekent. Deze groep Joodse gelovigen predikten deze waarheid met zoveel overtuiging en kracht, dat niet alleen veel joden maar later ook grote groepen heidenen tot geloof in Jezus Christus kwamen. Jezus is de Verlosser van alle mensen.

Ze hadden een goede reden om dit te geloven. Jezus (Jesjoea in het Hebreeuws) kwam niet 'uit de lucht vallen', maar in het Oude Testament staan honderden Messiaanse profetieën die op unieke wijze zijn vervuld door de Here Jezus Christus. Er zijn zeker driehonderd van deze profetieën, zodat de mogelijkheid dat door een toevallige samenloop van omstandigheden deze tot vervulling kwamen in het leven van een gewone man volledig uitgesloten is door de wetten van de kansberekening.
Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus mijn kijk op

Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus

In het Bijbelboek Jesaja komt het thema van de dienaar steeds terug. Het begrip dienaar kan op verschillende identiteiten slaan. Het kan op een individu slaan (22:20), op de natie Israël (41:8), het o…
Psalm 22: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Jezus)

Psalm 22: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Jezus)

Psalm 22 uitleg en betekenis. Psalm 22 - Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? - is beschreven vanuit het oogpunt van een rechtschapen man, die intense nood ervaart. De dood hangt voortdurend boven zi…
Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus)

Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus)

Jozef is een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus Christus). We spreken van een type als bepaalde gebeurtenissen in iemands leven vooruitwijzen naar gebeurtenissen die nog moet plaatsvinden…
Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus mijn kijk op

Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus

In het Oude Testament (Tanakh in het Hebreeuws)* staan zeer vele profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'gezalfde' betekent. In profetieën toont God wat Hij wil gaan doe…
Jezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift recensie

Jezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

Jezus de Messias! Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben ik in teksten in de Tenach die verwijzen naar (de eerste of tweede komst van) de Messias. Het…
Messias: betekenis en bewijs Jezus beloofde Joodse Messias mijn kijk op

Messias: betekenis en bewijs Jezus beloofde Joodse Messias

Wat betekent Messias? Messias is de transcriptie van de Hebreeuwse term 'Mashiach'. Het equivalent van Messias in het Nieuwe Testament (Grieks) - is Christos (Christus). Beide termen betekenen 'de gez…
Jom Kippoer, Grote Verzoendag: Jezus verzoening voor zonden mijn kijk op

Jom Kippoer, Grote Verzoendag: Jezus verzoening voor zonden

Jom Kippoer of Grote Verzoendag (voluit Jom ha-Kippoeriem oftewel Dag van de Vergevingen), wordt als de belangrijkste feestdag beschouwd in het jodendom. Het was de ene dag in het jaar dat de hogeprie…
Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus

Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus

Het pesachlam of paaslam toont bijbels gezien Gods verlossing door Jezus Christus. Pesach is een feest van de Heer (leviticus 23) en toont redding door genade door geloof te stellen in het bloed van J…
Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Is Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische profetie heeft wel vaker een dubbele betekenis: op 't moment zelf en in de toeko…
Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? (Messiaans)

Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? (Messiaans)

Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? Deze psalm van David handelt over de heerlijkheid van God, de heerschappij van God en de heerschappij van de mensen. Psalm 8 is ook één van de Messiaanse…
Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus –ook niet over de Messias in algemene zin– maar over de natie Israël, zo wordt in Joods-rabbijnse kringen beweerd. Maar wat is van oudsher de uitleg en betekenis van Jes…
Messias (Masjiach) zowel God als Mens in Oude Testament (OT)

Messias (Masjiach) zowel God als Mens in Oude Testament (OT)

Het Oude Testament (Tenach) bevat veel boodschappen of openbaringen over de Messias (Masjiach), hetgeen 'Gezalfde' betekent (Christus in het Grieks). In de Tenach is er sprake van een voortgaande open…
Messiaanse psalmen wijzen op persoon/ambt Messias (Jezus)

Messiaanse psalmen wijzen op persoon/ambt Messias (Jezus)

Messiaanse psalmen wijzen op persoon of ambt van de Messias: Christus Jezus. Er zijn zeer vele profetieën over het profiel of de kenmerken van de Messias. De Beloofde Messias verlost de mensen van hun…
Voorspellingen Jezus in de Tenach: leven/lijden/sterven mijn kijk op

Voorspellingen Jezus in de Tenach: leven/lijden/sterven

In de Tenach, het Oude Testament (OT), staan zeer veel voorzeggingen en profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'gezalfde' betekent. In profetieën toont God wat Zijn bedo…
Profetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboorte mijn kijk op

Profetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboorte

De profetieën in de Tanakh (Hebreeuwse benaming voor het Oude Testament) die naar Yeshua (de Hebreeuwse naam van Jezus) verwijzen zijn wonderbaarlijk en fascinerend tegelijk. De Schriften getuigen ove…
Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen Jezus recensie

Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen Jezus

Dr. Michael L. Brown (New York University) is een Messiasbelijdende Jood die al meer dan 35 jaar in dialoog treedt en in debat gaat met Joodse rabbijnen, die zich tegen het geloof in Jezus verzetten.…
Gepubliceerd door Tartuffel op 28-10-2010, laatst gewijzigd op 19-09-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ddouk, Pixabay