Tartuffel » Specials » Homoseksualiteit

Homoseksualiteit aangeboren? Kunnen homo's veranderen?

Homoseksualiteit aangeboren? Kunnen homo's veranderen? Homoseksualiteit is je aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. Sommige mensen beweren dat de homoseksuele oriëntatie reeds voor de geboorte vastligt en onveranderbaar is. Recent onderzoek toont echter aan dat het sterk afhangt van de gezinsomstandigheden tijdens de kindertijd of mensen een homohuwelijk aangaan. Ook blijkt uit een wetenschappelijke studie dat homoseksuelen hun seksuele oriëntatie kunnen veranderen middels heroriëntatie-therapie en dat dit niet schadelijk is.

Homoseksualiteit niet aangeboren (Wel keuze of aangeleerd?)

In dit artikel gaan we in op de claim van hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam Dick Swaab, die in een column in NRC Handelsblad onomwonden stelt, dat gebleken is dat homoseksualiteit niet valt te genezen.Volgens Swaab lijkt er "weinig twijfel over [te] bestaan dat in volwassenheid onze seksuele oriëntatie vastligt en niet meer te beinvloeden is". Hij negeert daarbij een aantal zeer recente onderzoeken en studies waaruit het tegendeel blijkt. Op deze onderzoeken gaan we in.

Homoseksualiteit tegennatuurlijk? (Bij mensen en dieren)

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht had van 24 mei tot en met eind augustus 2008 een - volgens hun woorden - 'spraakmakende expositie' te gast: Against Nature? Het betrof een tentoonstelling over homoseksualiteit in het dierenrijk. De tentoonstelling laat biologisch onderzoek naar homoseksueel gedrag bij dieren zien, ze komen met talloze voorbeelden. Ze willen daarmee laten zien dat homoseksueel gedrag in het dierenrijk veelvoorkomend en doodnormaal is en dat het allesbehalve tegennatuurlijk is. De expositie is een reactie op de opmerking van een prominente Noorse geestelijke die homoseksualiteit 'tegennatuurlijk' vindt. Ze willen aantonen dat de geestelijke het mis heeft. Maar kun je uit beviningen bevindingen van gedrag in het dierenrijk afleiden dat iets natuurlijk (en dus doodnormaal en geoorloofd) is voor de mens? En is het geoorloofd om dierengedrag te interpreteren aan de hand van een menselijk schema?

Homoseksualiteit, Ronald Plasterk (PvdA) en de grondwet

Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft begin2009 besloten alsnog de subsidie van € 50.000,- aan de christelijk-orthodoxe homo-organisatie 'Onze Weg' in te trekken. Met deze beslissing geeft hij er blijk van te meten met twee maten en dat hij de Nederlandse Grondwet aan zijn laars lapt.

Jones & Yarhouse: Ex-gays; kunnen homoseksuelen veranderen?

Is seksuele geaardheid of seksuele oriëntatie een vast en onveranderlijke eigenschap? En zijn de inspanningen die gericht zijn op het veranderen van ongewenste same-sex attraction (SSA) schadelijk? Jones en Yarhouse volgden jarenlang 98 deelnemers van Exodus International, met onder andere als resultaat dat 15% zich is gaan identificeren als hetero en bijna een kwart van de ondervraagden ervoer 'substantiële reductie' van homoseksuele gevoelens. De kans op psychische schade is nihil.

Boekrecensie: Joe Dallas, 'Een antwoord op de homotheologie'

Joe Dallas - zelf vroeger vijf jaar lang actief in een homokerk - schreef in 1996 het boek 'A strong Delusion: Confronting the Gay Christian Movement'. 'Een antwoord op de homotheologie' is een verkorte uitgave van dit boek, waarin Joe Dallas ingaat op het dubieuze bijbelgebruik van de homotheologie. Hij komt met een helder en onversneden bijbels antwoord op de argumenten die worden gebruikt in de homotheologie en veel verwarring veroorzaken.

Different: onderdrukt 'christelijke homotherapie' gevoelens?

Op 17-01-2012 berichtte Trouw dat christelijke homo's die hun geaardheid 'zondig' vinden, een therapie die hun gevoelens moet onderdrukken geheel vergoed krijgen via de zorgverzekering.¹ Volgens de van oorsprong christelijke krant biedt 'Different' dit programma aan. Different is een erkende instelling voor zwaardere geestelijke gezondheidszorg. De aantijgingen in dagblad Trouw zijn echter onjuist, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Homoseksualiteit: aangeboren en onveranderbaar of toch niet? mijn kijk op

Homoseksualiteit: aangeboren en onveranderbaar of toch niet?

Is homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd? Homoseksualiteit is de benaming voor een seksuele voorkeur voor mensen van hetzelfde geslacht. Hoogleraar in de neurobiologie Dick Swaab, schreef een colu…
Homoseksualiteit tegennatuurlijk? (Bij mensen en dieren) mijn kijk op

Homoseksualiteit tegennatuurlijk? (Bij mensen en dieren)

Is homoseksualiteit tegennatuurlijk? Het Natuurhistorisch Museum Maastricht had van 24 mei tot en met eind augustus 2008 een “spraakmakende expositie” te gast: Against Nature? – een tentoonstelling ov…
Jones & Yarhouse: Ex-gays; kunnen homoseksuelen veranderen?

Jones & Yarhouse: Ex-gays; kunnen homoseksuelen veranderen?

Is seksuele geaardheid of seksuele oriëntatie een vaste en onveranderlijke eigenschap? En zijn de inspanningen die gericht zijn op het veranderen van ongewenste same-sex attraction (SSA) schadelijk? J…
Homohuwelijk: Matteüs 24:37 en de komst van de Mensenzoon mijn kijk op

Homohuwelijk: Matteüs 24:37 en de komst van de Mensenzoon

In een artikel legt radioprogrammamaakster Janet Porter een verband tussen de woorden van Jezus in Matteüs 24:37 — "zoals met de dagen van Noach, zó zal het zijn met de nadering van de mensenzoon" — e…
Gepubliceerd door Tartuffel op 04-10-2010, laatst gewijzigd op 27-03-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay