Tartuffel » Specials » Hersenaandoeningen

Symptomen/behandeling van diverse soorten hersenaandoeningen

Symptomen/behandeling van diverse soorten hersenaandoeningen Hersenaandoeningen symptomen variëren naargelang de aandoening. Hersenaandoeningen omvatten alle aandoeningen of beperkingen die je hersenen beïnvloeden. Het kan worden veroorzaakt door ziekte, genetische aanleg of traumatisch letsel. Hersenaandoeningen kennen een grote verscheidenheid, van zeldzame tot veel voorkomende en komen op iedere leeftijd voor: of je nu man of vrouw bent, jong of oud, iedereen kan getroffen worden door een hersenziekte. Je hersenen zijn het controlecentrum van het lichaam. De hersenen regelen alles wat er in het lichaam gebeurt. Samen met het ruggenmerg en de zenuwen in je lichaam, vormen de hersenen het zenuwstelsel. Wanneer je hersenen beschadigd zijn, kan dit van invloed zijn op veel verschillende dingen, waaronder je geheugen, je gevoel, je gedrag, en zelfs je persoonlijkheid.

Hersenletsel door stomp trauma

Hersenletsel wordt vaak veroorzaakt door stomp trauma. Trauma kan hersenweefsel, neuronen en zenuwen beschadigen. Deze schade is van invloed op het vermogen van je hersenen om te communiceren met de rest van je lichaam. Voorbeelden van hersenletsel zijn een hematoom, een hersenschudding en een beroerte.

Hersentumoren

Soms vormen tumoren zich in de hersenen en dat kan gevaarlijk zijn. Dit zijn de zogenaamde primaire hersentumoren. Er kan ook sprake zijn van kanker elders in het lichaam dat zich verspreidt naar je hersenen. Dit zijn de zogenaamde secundaire of metastatische hersentumoren. Deze komen vaker voor dan primaire hersentumoren. Hersentumoren kunnen zowel kwaadaardige (kanker) of goedaardig zijn. De oorzaak van hersentumoren is grotendeels onbekend. Ze kunnen voorkomen bij mensen van alle leeftijden.

Neurodegeneratieve ziekten

Neurodegeneratieve ziekten zijn ziekten van het zenuwstelsel waarbij in de loop der jaren zenuwcellen afsterven, wat leidt tot verschijnselen als dementie, bewegingsstoornissen, loopstoornissen, spraakstoornissen of slikproblemen. Ze kunnen je persoonlijkheid veranderen en verwarring en angst veroorzaken.

Psychische aandoeningen

Psychische stoornissen of psychische aandoeningen zijn een grote en diverse groep van aandoeningen die je gedragspatronen beïnvloeden. Enkele van de meest gediagnosticeerde psychische aandoeningen zijn:
  • depressie;
  • angststoornis;
  • bipolaire stoornis;
  • post-traumatische stress-stoornis (PTSS); en
  • schizofrenie.
Flauwvallen tijdens plassen of flauwvallen tijdens poepen

Flauwvallen tijdens plassen of flauwvallen tijdens poepen

Flauwvallen tijdens plassen of flauwvallen na poepen is geen zeldzaam verschijnsel. Als je tijdens of direct na het plassen of urineren flauwvalt, wordt van 'mictiesyncope' gesproken. Als je flauwvalt…
Hersenbloeding: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Hersenbloeding: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

De belangrijkste symptomen van een hersenbloeding of hemorragische beroerte zijn verlammingen in het gezicht (scheve mond), verward en incoherent spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verli…
Schizofrenie (DSM-5): symptomen, oorzaken en behandeling

Schizofrenie (DSM-5): symptomen, oorzaken en behandeling

Wat is schizofrenie, wat zijn de symptomen en kenmerken van schizofrenie en hoe wordt schizofrenie behandeld? Schizofrenie is een psychische aandoening die verschillende vormen of gradaties kan aannem…
Watervergiftiging: symptomen, oorzaak en behandeling

Watervergiftiging: symptomen, oorzaak en behandeling

Watervergiftiging, ook wel bekend als waterintoxicatie, treedt op wanneer een teveel aan water en te weinig elektrolyten worden ingenomen. Watervergiftiging kan aanvankelijk niet herkend worden, omdat…
Hersenschudding: symptomen, oorzaak, behandeling en herstel

Hersenschudding: symptomen, oorzaak, behandeling en herstel

Wat zijn de symptomen van een hersenschudding? Veel voorkomende symptomen na een hersenschudding zijn hoofdpijn, duizeligheid, traag denken, vermoeidheid, slapeloosheid, oorsuizen en geheugen- en conc…
Beroerte of CVA: symptomen, oorzaken en behandeling

Beroerte of CVA: symptomen, oorzaken en behandeling

Beroerte symptomen zijn scheve mond, verwarde spraak en lamme arm. Herken de symptomen van een beroerte! Des te eerder de behandeling en revalidatie beginnen na een herseninfarct, des te groter de kan…
Migraine: symptomen, oorzaken, behandeling en complicaties

Migraine: symptomen, oorzaken, behandeling en complicaties

Migrainesymptomen bestaan uit matige tot heftige herhaalde aanvallen van hoofdpijn. Kenmerkende symptomen van migraine zijn stekende, bonzende en kloppende hoofdpijn. Meestal betreft het eenzijdige, b…
Multiple Sclerose: symptomen, behandeling en onderzoek MS

Multiple Sclerose: symptomen, behandeling en onderzoek MS

Multiple Sclerose symptomen kunnen in twee stadia worden onderverdeeld: de beginsymptomen en de symptomen die optreden tijdens het verloop van de ziekte. Multiple sclerose (MS) is een auto-immuunziekt…
Depressie (DSM-5): symptomen, oorzaken en behandeling

Depressie (DSM-5): symptomen, oorzaken en behandeling

Wat zijn de depressie-symptomen en kenmerken bij mannen en vrouwen volgens DMS-5, waardoor wordt een depressie veroorzaakt en wat kun je eraan doen? Er is sprake van een depressie wanneer iemand lange…
Ziekte van Parkinson: symptomen, oorzaken en behandeling

Ziekte van Parkinson: symptomen, oorzaken en behandeling

Wat de symptomen Ziekte van Parkinson en wat is Parkinson voor ziekte? De Ziekte van Parkinson is een progressieve en degeneratieve aandoening van het centrale zenuwstelsel. Progressief betekent dat h…
Lichte cognitieve stoornis: symptomen, oorzaak & behandeling

Lichte cognitieve stoornis: symptomen, oorzaak & behandeling

Iemand met een lichte cognitieve stoornis (mild cognitive impairment, MCI) heeft problemen met het geheugen of met een andere hersenfunctie en toch functioneert iemand nagenoeg normaal, alhoewel de kl…
Convulsies (stuipen): symptomen, oorzaken en behandeling

Convulsies (stuipen): symptomen, oorzaken en behandeling

Convulsies of stuipen zijn onwillekeurige spiertrekkingen, waarbij contractie (samentrekking) en ontspanning elkaar ritmisch afwisselen. Dit kan leiden tot verkramping en schokken door je gehele licha…
Hersentumor: symptomen, behandeling en levensverwachting

Hersentumor: symptomen, behandeling en levensverwachting

Hersentumor symptomen hangen sterk af van de locatie van de tumor in de hersenen. Hersentumor symptomen zijn in grofweg drie groepen te verdelen: epilepsie, uitvalsverschijnselen en druktoename in de…
Epilepsie: symptomen en behandeling epileptische aanval

Epilepsie: symptomen en behandeling epileptische aanval

Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen, waarbij door abnormale elektrische activiteit in de hersenen spontane, terugkerende aanvallen van kortdurende bewustzijnsverandering optreden. In meer…
TIA: symptomen, oorzaken, behandeling, prognose en preventie

TIA: symptomen, oorzaken, behandeling, prognose en preventie

Veel voorkomende TIA symptomen zijn: verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld het plotseling scheef trekken van de mond), verward spreken en denken, verlammingen aan een arm of been, minder goed zien…
Hersenabces: symptomen en behandeling abces in de hersenen

Hersenabces: symptomen en behandeling abces in de hersenen

Wat is een hersenabces en hoe wordt een hersenabces behandeld? Een abces is een ingekapselde holte die is gevuld met bacteriën, witte bloedcellen en weefselmateriaal (pus). Een abces kan overal in het…
Whiplash: symptomen, oorzaken, herstel, beloop & behandeling

Whiplash: symptomen, oorzaken, herstel, beloop & behandeling

Whiplash symptomen bestaan onder meer uit nekklachten, hoofdpijn, duizeligheid, stijfheid van de nek (verminderde mobiliteit), overgevoeligheid voor licht en geluid, concentratieproblemen en moeheid.…
Migraineaanval met aura en migraineaanval zonder aura

Migraineaanval met aura en migraineaanval zonder aura

Migraine is een heftige, bonzende hoofdpijn die in aanvallen optreedt en waarbij de pijn plotseling komt opzetten. Sommige migrainepatiënten hebben vooraf waarschuwingssignalen en er zijn ook patiënte…
Hepatische encefalopathie: symptomen, oorzaken & behandeling

Hepatische encefalopathie: symptomen, oorzaken & behandeling

Hepatische encefalopathie (HE) is een functionele hersenaandoening die wordt veroorzaakt door een functionele leveraandoening. De oorzaak van de onderliggende leverfunctiestoornis kan variëren en vere…
Uitzaaiingen in de hersenen: symptomen hersenmetastasen

Uitzaaiingen in de hersenen: symptomen hersenmetastasen

Uitzaaiingen in de hersenen of hersenmetastasen zijn het gevolg van een tumor die ergens anders in het lichaam is ontstaan (primaire kanker), meestal in een bepaald orgaan zoals de borst, darmen, of l…
Hoge bloeddruk gevolgen: hart, nieren, ogen en hersenen

Hoge bloeddruk gevolgen: hart, nieren, ogen en hersenen

Hoge bloeddruk kan op termijn nare gevolgen hebben. Hoge bloeddruk wordt vaak getypeerd als een sluipmoordenaar, omdat je vaak geen last hebt van symptomen en het ondertussen wel schade aanricht in je…
Roken: verslaving en de effecten van nicotine op de hersenen

Roken: verslaving en de effecten van nicotine op de hersenen

Nicotine bereikt binnen gemiddeld 8 seconden de hersenen na inademing, waar het ook werkzaam is. Het effect is sneller dan wanneer een injectie wordt gegeven. In de hersenen bindt nicotine zich aan de…
Lewy-body-dementie (DLB): symptomen, oorzaak en behandeling

Lewy-body-dementie (DLB): symptomen, oorzaak en behandeling

Lewy-body-dementie (LBD) of dementie met Lewy Bodies (DLB) is na de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie de meest voorkomende vorm van dementie. Net als bij Alzheimer treden er bij Lewy-body-de…
ADHD: symptomen, kenmerken en diagnostische criteria DSM-5

ADHD: symptomen, kenmerken en diagnostische criteria DSM-5

ADHD symptomen, kenmerken en diagnostische criteria bij kinderen. Wat zijn de symptomen, of beter gezegd de diagnostische criteria van ADHD volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental…
Ziekte van Ménière: duizeligheid, misselijkheid, oorsuizen

Ziekte van Ménière: duizeligheid, misselijkheid, oorsuizen

De ziekte van Ménière kenmerkt zich door de symptomen duizeligheid, misselijkheid en oorsuizen. Bij de ziekte van Ménière heb je last van heftige aanvallen van draaiduizelingen, slecht horen en oorsui…
Foetaal Alcohol Syndroom (FAS): symptomen en behandeling

Foetaal Alcohol Syndroom (FAS): symptomen en behandeling

Wat is het foetaal alcohol syndroom (FAS) en wat zijn de kenmerken van FAS? Voor ongeboren kinderen is alcohol een gifstof. Zelfs bij matige blootstelling aan alcohol tijdens de zwangerschap, kunnen e…
ADHD-dieet of RED-dieet: ADHD voeding onderzoek

ADHD-dieet of RED-dieet: ADHD voeding onderzoek

ADHD-dieet of RED-dieet, wat is dat voor dieet voor kinderen met ADHD? Het RED-dieet heeft bij een groot deel van de kinderen met ADHD een gunstig effect, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van…
Herseninfarct: symptomen, oorzaak, gevolgen en behandeling

Herseninfarct: symptomen, oorzaak, gevolgen en behandeling

Herseninfarct symptomen bestaan uit een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Een herseninfarct staat ook bekend als een ischemische beroerte. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat afgeslo…
Hersenvliesontsteking: symptomen, oorzaak en behandeling

Hersenvliesontsteking: symptomen, oorzaak en behandeling

De symptomen van een hersenvliesontsteking lijken in eerste instantie op die van griep. De symptomen van hersenvliesontsteking bij kinderen en volwassenen kunnen bestaan uit hoge koorts; hoofdpijn; mi…
Ziekte van Alzheimer: symptomen, oorzaak en behandeling

Ziekte van Alzheimer: symptomen, oorzaak en behandeling

De ziekte van Alzheimer, vaak kortweg Alzheimer genoemd, is de meest voorkomende oorzaak van dementie, de verzamelnaam voor ruim 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwer…
Agorafobie (met paniekstoornis): symptomen en kenmerken

Agorafobie (met paniekstoornis): symptomen en kenmerken

Paniekstoornis en agorafobie. Wat zijn de symptomen van agorafobie (met paniekstoornis)? Het woord 'agorafobie' betekent letterlijk angst voor openbare marktplaatsen, pleinen. 'Agora' is Grieks voor m…
Goedaardige hersentumor: symptomen, oorzaak en behandeling

Goedaardige hersentumor: symptomen, oorzaak en behandeling

Een goedaardige hersentumor is een cluster van abnormale cellen in de hersenen. Goedaardig houdt in dat de tumor beperkt blijft tot één plek in de hersenen en niet uitzaait. Dit in tegenstelling tot e…
Hersenvliestumor (meningeoom): symptomen en behandeling

Hersenvliestumor (meningeoom): symptomen en behandeling

De hersenen en het ruggenmerg zijn omgeven door drie beschermende membranen, de zogenaamde hersenvliezen. Een meningeoom is een vaatrijk gezwel, dat meestal uitgaat van het spinnenwebvlies of arachnoi…
Tinnitus (oorsuizen of suizende oren): symptomen en oorzaken

Tinnitus (oorsuizen of suizende oren): symptomen en oorzaken

Hoe tinnitus of oorsuizen (suizende oren) genezen en behandelen? Tinnitus is het horen van geluid, in een oor of beide oren en/of het hoofd, dat niet kan worden toegeschreven aan een externe geluidsbr…
Hersenaandoeningen: symptomen, oorzaak en behandeling

Hersenaandoeningen: symptomen, oorzaak en behandeling

Hersenaandoeningen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Infecties, trauma, beroerte, epileptische aanvallen, en tumoren zijn enkele belangrijke soorten hersenaandoeningen. De hersenen w…
ADHD bij volwassenen: medicatie en psychosociale behandeling

ADHD bij volwassenen: medicatie en psychosociale behandeling

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen van de kindertijd en die in de meeste gevallen in de volwassenheid blijft bestaan​̴…
ADHD bij volwassenen: symptomen, kenmerken (DSM-5 criteria)

ADHD bij volwassenen: symptomen, kenmerken (DSM-5 criteria)

Wat zijn kenmerken ADHD bij volwassenen volgens DSM-5? In 1902 beschreef de Engelse kinderarts George Still reeds kinderen met een hoge mate van impulsiviteit, hyperactiviteit en een gebrek aan aandac…
Vasculaire dementie (VD): symptomen, oorzaak en behandeling

Vasculaire dementie (VD): symptomen, oorzaak en behandeling

Vasculaire dementie is de tweede meest voorkomende vorm van dementie na de ziekte van Alzheimer. Vasculaire dementie symptomen zijn onder meer verwardheid, moeite met aandacht en concentratie, een ver…
ADHD behandeling: ADHD behandelen met vitaminen en mineralen

ADHD behandeling: ADHD behandelen met vitaminen en mineralen

ADHD behandeling. De afkorting ADHD verwijst naar het Engelse 'Attention Deficit/Hyperactivity Disorder', in de Nederlandse vertaling van DSM 5 'Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis' genoemd…
Hersenvliesontsteking behandeling, gevolgen en besmetting

Hersenvliesontsteking behandeling, gevolgen en besmetting

Hersenvliesontsteking, ook wel meningitis of soms nekkramp genoemd, is een ontsteking van de vliezen rondom de hersenen en het ruggenmerg en kan veroorzaakt worden door een virus, bacterie, schimmel o…
Roken: Jong roken schaadt hersenen - blijvende hersenschade

Roken: Jong roken schaadt hersenen - blijvende hersenschade

Roken/nicotine: Jong roken schaadt hersenen, zo maakte de wetenschapsorganisatie NWO bekend. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat wie al op jonge leeftijd rookt, zich later…
Angstaanvallen: symptomen, behandeling en angst stoppen

Angstaanvallen: symptomen, behandeling en angst stoppen

Wat zijn angstaanvallen en hoe herken je ze? Angstaanvallen kunnen acuut opkomen en kenmerken zich door een plotselinge golf van intense angst of een intens beangstigend gevoel, die vaak binnen enkele…
Dementie: symptomen, oorzaken, vormen, soorten & behandeling

Dementie: symptomen, oorzaken, vormen, soorten & behandeling

Dementie is een verzamelnaam voor ziekteverschijnselen en stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruitgaan. Het gaat bij dementie om een verzameling van klachten, waarbij de achter…
Angst en angststoornissen: vaker bij vrouwen dan bij mannen

Angst en angststoornissen: vaker bij vrouwen dan bij mannen

Het ervaren van angst en het krijgen van een angststoornis, komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Hoewel dit mogelijk deels te wijten is aan de culturele en maatschappelijke opvattingen en…
Angst: soorten angst en symptomen, klachten en oorzaken

Angst: soorten angst en symptomen, klachten en oorzaken

Af en toe angst ervaren is een normaal onderdeel van het leven. Je kunt angstig worden wanneer je wordt geconfronteerd met een probleem op het werk, vlak voor een examen of een sollicitatiegesprek, of…
Hersenoedeem: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

Hersenoedeem: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

Hersenoedeem duidt op een zwelling van de hersenen. Hersenoedeem is een complicatie van pathologische processen, zoals tumoren, ontstekingen, watervergiftiging, vasculaire processen of een verstoring…
Gepubliceerd door Tartuffel op 28-07-2016, laatst gewijzigd op 11-10-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • http://www.healthline.com/health/brain-disorders#Overview1
  • https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/hersenaandoeningen