Tartuffel » Specials » Godsdienstvrijheid
Gezondheid, leven en welzijn

Dossier vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Dossier vrijheid van godsdienst of levensovertuiging Godsdienstvrijheid is één van de klassieke grondrechten. In Nederland is deze vrijheid verankerd in art. 6 van de Grondwet. Daarbij gaat het om de vrijheid van godsdienst én levensovertuiging. Dit zijn geen principieel verschilende zaken. De wetgever heeft dat ook onderkend bij de grondwetswijziging van 1983. Godsdienst, maar ook agnosticisme of atheïsme zijn allen levensovertuigingen.

Vrijheid van godsdienst

Artikel 6 van de Nederlandse Grondwet luidt:
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Het is ook één van de rechten uit de Universele verklaring van de rechten van de mens:

  • Artikel 18. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.

'Bijzondere rechten van gelovigen'?

Sommige mensen spreken van 'bijzondere rechten van gelovigen', maar dat is lariekoek. Dergelijke flauwekul ventileert bijvoorbeeld arabist en promovendus rechtsfilosofie Johan Pieter Verwey van de Universiteit Leiden. In de Volkskrant van 15 april 2011 schrijft hij:

Met de steun van de VVD voor het wetsvoorstel voor een verbod op ritueel slachten, is een grote stap gezet naar de uiteindelijke ontmanteling van artikel 6 van de Grondwet: vrijheid van godsdienst. Omdat het volledig schrappen van dat artikel een nog te gevoelig politiek punt is, zullen de bijzondere rechten die gelovigen nu genieten ten opzichte van niet-gelovigen, stuk voor stuk ontnomen moeten worden.

Bijzondere rechten die gelovigen nu hebben? Wat een rechtskundige misser! De vrijheid van godsdienst of levensovertuiging geldt voor iedereen, van mensen die in een God geloven tot mensen die atheïst zijn en is er dus niemand die 'bijzondere rechten' geniet.
Minaretten verbod Zwitserland en de vrijheid van godsdienst mijn kijk op

Minaretten verbod Zwitserland en de vrijheid van godsdienst

Eind november 2009 hebben de Zwitsers zich in een volksraadpleging met een ruime meerderheid uitgesproken tegen de bouw van nieuwe minaretten in hun land. De uitslag van het referendum is bindend. De…
Voorgangers voor coalitie VVD-CDA met PVV van Geert Wilders mijn kijk op

Voorgangers voor coalitie VVD-CDA met PVV van Geert Wilders

Voorgangers voor coalitie VVD-CDA met PVV van Geert Wilders. Op 19 augustus 2010 maakten enkele voorgangers en christelijke opiniemakers via een verklaring wereldkundig, dat ze een coalitie van VVD en…
Verbod op ritueel slachten en gelijkheid als nieuwe religie mijn kijk op

Verbod op ritueel slachten en gelijkheid als nieuwe religie

De laatste maanden gaan in Nederland steeds meer stemmen op om (onverdoofd) religieus slachten te verbieden. Dit raakt zowel moslims (halal-slachten) als Joden (het koosjere slachten, de zogeheten sje…
Voorkom verbod op onverdoofd ritueel slachten (sjechita) nieuws uitgelicht

Voorkom verbod op onverdoofd ritueel slachten (sjechita)

Op 6 juni 2011 hebben zes van de grootste Joodse organisaties in de Verenigde Staten - zowel seculiere als religieuze - een gezamenlijke oproep gedaan aan premier Mark Rutte om een dreigend verbod op…
Seculiere intolerantie jegens gewetensbezwaarde ambtenaren mijn kijk op

Seculiere intolerantie jegens gewetensbezwaarde ambtenaren

"Iedere ambtenaar dient iedereen te trouwen: heteroseksueel of homoseksueel. PVV-fractie wil via wetswijziging af van weigerambtenaar," twitterde PVV-leider Geert Wilders op 25 oktober 2011. Hij kondi…
Gewetensbezwaarde ambtenaren, discriminatie en wet is wet mijn kijk op

Gewetensbezwaarde ambtenaren, discriminatie en wet is wet

Gewetensbezwaarde ambtenaren - De zogenaamde sociaal-liberale partij D66 heeft op 3 augustus 2012 een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan het fenomeen van de gewetensbezwaard…
De intolerante houding van remonstrant Tom Mikkers en PvdA mijn kijk op

De intolerante houding van remonstrant Tom Mikkers en PvdA

Uit het SCP-onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit uit december 2014, blijkt dat een ruime meerderheid van de reformatorische christenen homoseksualiteit "(bijna) altijd verkeerd" vindt. He…
Gepubliceerd door Tartuffel op 14-06-2011, laatst gewijzigd op 24-01-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 2905102, Pixabay
  • Henk Post: Gelijkheid als nieuwe religie - een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2010.
  • Volkskrant, 15-04-2011.
Schrijf mee!