Tartuffel » Specials » Depressie

Symptomen en kenmerken depressie DSM 5 + behandeling

Symptomen en kenmerken depressie DSM 5 + behandeling Symptomen en kenmerken depressie DSM 5 en depressie behandeling. Het is heel normaal als je van tijd tot tijd wat somber bent. Maar als iemand overmand wordt door leegte en wanhoop en wanneer deze gevoelens ook nog eens aanhouden, kan er sprake zijn van een depressie. Een echte depressie maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk te functioneren in het dagelijkse leven en van het leven genieten is er al helemaal niet meer bij. In deze special staan artikelen over depressiviteit.

Depressie: criteria DSM 5

Volgens het psychiatrisch classificatiesysteem DSM 5, is er sprake van een depressie als er ten minste vijf van de volgende symptomen bijna elke dag gedurende ten minste twee weken (binnen dezelfde periode) aanwezig zijn en een verandering weerspiegelen ten opzichte van het eerdere functioneren van de betrokkene. Ten minste één van de symptomen is (1) een sombere stemming stemming, of (2) verlies van interesse of plezier:

 1. depressieve stemming (of kan bij kinderen of adolescenten ook prikkelbare stemming zijn);
 2. duidelijke vermindering van interesse voor of plezier in alle of bijna alle activiteiten;
 3. duidelijk gewichtsverlies of duidelijke gewichtstoename zonder dat een dieet gevolgd wordt;
 4. insomnia of hypersomnia;
 5. psychomotorische agitatie of remming;
 6. vermoeidheid of verlies van energie;
 7. gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens;
 8. verminderd vermogen tot nadenken of concentratie;
 9. terugkerende gedachten aan de dood, terugkerende suïcidegedachten zonder dat er specifieke plannen gemaakt zijn, of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen.

De symptomen kunnen niet beter toegeschreven worden aan een stemmingsstoornis door een somatische aandoening, Stemmingsstoornis door een middel of Rouwreactie (een normale reactie op de dood van een geliefd persoon).

De symptomen kunnen niet beter toegeschreven worden aan een Psychotische stoornis.

Welke artikelen zijn in deze special opgenomen en waarom?

 • ADHD symptomen, kenmerken en diagnostische criteria DSM 5. Depressie is een veelvoorkomende comorbiditeit van ADHD.
 • Benzodiazepines (benzo's): wat zijn het en afbouwen/stoppen. Benzo's worden onder meer (kortdurend) voorgeschreven om angst en onrust te bestrijden die als nevenverschijnsel bij een psychose of depressie optreden.
 • Depressie: kenmerken, symptomen DSM-5 en behandeling. Wat zijn de symptomen van een depressie en hoe kan een depressie het beste behandeld worden?
 • Mindfulness en bevrijding van depressie, angst en stress. Mindfulness-oefeningen kunnen helpen een terugval in depressie te voorkomen.
 • Natuurlijke middelen tegen depressie: Sint-Janskruid. Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) is bewezen effectief in de behandeling van een lichte tot matige depressie.
 • Onveilige hechting en veilige gehechtheid (kind/volwassenen). Bepaalde vormen van onveilige gehechtheid, kunnen op latere leeftijd leiden tot depressie.
 • Te snel werkende schildklier symptomen - hyperthyreoïdie. Een te snel werkende schildklier kan daarom allerlei nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben en onder meer een depressie veroorzaken.
 • Te traag werkende schildklier symptomen - hypothyreoïdie. Een te traag werkende schildklier kan onder meer een depressie veroorzaken.
 • Vitamine B12 tekort symptomen, klachten, oorzaak, voeding. Bij een vitamine B 12 tekort kunnen psychische stoornissen optreden, zoals een psychose of depressie.
 • Vitamine B: complex, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11, B12 tekort. Een vitamine B tekort kan leiden tot een depressie.

Depressie wereldwijd meest voorkomende ziekte bij tieners
Depressie is de hoofdoorzaak van ziekte en handicap bij jongeren tussen 10 en 19 jaar. Zelfdoding is de op twee na belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdscategorie. Dat staat te lezen in een rapport omtrent de gezondheid van tieners dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag voor het eerst voorstelde. De organisatie baseerde zich op gegevens van 109 landen. (Bron: WHO, mei 2014.)
Traag werkende schildklier: symptomen, oorzaak & behandeling

Traag werkende schildklier: symptomen, oorzaak & behandeling

Symptomen van een traag werkende schildklier zijn chronische vermoeidheid en kouwelijkheid. Een traag werkende schildklier kent nog meer symptomen, zoals onverklaarbare gewichtstoename (dikker worden)…
Vitamine B12-tekort: symptomen, ADH en tekort aanvullen

Vitamine B12-tekort: symptomen, ADH en tekort aanvullen

Vitamine B12-tekort symptomen zijn bleekheid, algehele zwakte en vermoeidheid. Bij een vitamine B12-tekort kunnen mensen jarenlang last hebben van deze en andere onverklaarde lichamelijke en psychisch…
Vitamine B-complex: symptomen B-tekort, functie en voeding

Vitamine B-complex: symptomen B-tekort, functie en voeding

Vitamine B complex is de verzamelnaam voor alle B-vitaminen. Wat is vitamine B, welke soorten vitamine B zijn er en wat zijn de symptomen van een vitamine B-tekort? Vitamine B complex is de verzamelna…
Benzodiazepinen: bijwerkingen, toepassingen en afbouwen

Benzodiazepinen: bijwerkingen, toepassingen en afbouwen

Wat zijn benzodiazepinen (benzo's), hoe benzodiazepinen afbouwen en wat zijn de bijwerkingen van benzodiazepinen. De benzodiazepinen (BDZ), ook wel kortweg benzo's genoemd, zijn een een groep van medi…
Te snel werkende schildklier: symptomen hyperthyreoïdie

Te snel werkende schildklier: symptomen hyperthyreoïdie

Te snel werkende schildklier symptomen zijn onder meer gewichtsverlies ondanks gezonde eetlust of zelfs verhoogde eetlust; snelle, soms onregelmatige hartslag; trillen van de handen; overgevoeligheid…
Depressie (DSM-5): symptomen, oorzaken en behandeling

Depressie (DSM-5): symptomen, oorzaken en behandeling

Wat zijn de depressie-symptomen en kenmerken bij mannen en vrouwen volgens DMS-5, waardoor wordt een depressie veroorzaakt en wat kun je eraan doen? Er is sprake van een depressie wanneer iemand lange…
Eenzaamheid: symptomen, gevolgen en eenzaam gevoel oplossen

Eenzaamheid: symptomen, gevolgen en eenzaam gevoel oplossen

Eenzaamheid kenmerkt zich door symptomen als verdriet, leegte, doelloosheid en moeheid. Iedereen, jong en oud, man of vrouw, voelt zich bij tijd en wijle eenzaam of verlaten, maar er zijn maar weinig…
Natuurlijke middelen tegen depressie: Sint-Janskruid/omega-3

Natuurlijke middelen tegen depressie: Sint-Janskruid/omega-3

Er zijn diverse natuurlijke middelen tegen depressie. Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) is bewezen effectief in de behandeling van een lichte tot matige depressie. Het is niet geschikt voor de beh…
Blowen en de kans op depressie bij genetische kwetsbaarheid

Blowen en de kans op depressie bij genetische kwetsbaarheid

Depressief door wietgebruik of blowen? Cannabis (hasj en wiet) is bij 16- en 17-jarige jongeren verreweg de meest gebruikte drug. De laatste jaren krijgt men steeds meer de neiging om cannabisgebruik…
Onveilige hechting & veilige gehechtheid: kenmerken hechting

Onveilige hechting & veilige gehechtheid: kenmerken hechting

Hechting of gehechtheid is een duurzame affectieve relatie tussen een kind en zijn verzorgers. Een goede, veilige hechting tussen ouder en kind draagt bij aan de gezondheid van het kind en aan zijn of…
ADHD: symptomen, kenmerken en diagnostische criteria DSM-5

ADHD: symptomen, kenmerken en diagnostische criteria DSM-5

ADHD symptomen, kenmerken en diagnostische criteria bij kinderen. Wat zijn de symptomen, of beter gezegd de diagnostische criteria van ADHD volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental…
Mindfulness en bevrijding van depressie, angst en stress

Mindfulness en bevrijding van depressie, angst en stress

Het boek 'Mindfulness en bevrijding van depressie - voorbij chronische ongelukkigheid' kent in Nederland inmiddels een zevende oplage. Het fenomeen mindfulness mag zich in een steeds grotere popularit…
Depressie en voeding: gezonde voeding tegen depressie

Depressie en voeding: gezonde voeding tegen depressie

Depressie tegengaan met voeding? Er bestaat geen specifiek dieet waarvan is bewezen dat het een depressie wegneemt. Toch kan een gezond dieet helpen als onderdeel van de algehele behandeling van depre…
Gepubliceerd door Tartuffel op 13-11-2011, laatst gewijzigd op 27-01-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • American Psychiatric Association. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition. Amsterdam: Boom Psychologie, 2014.
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, DSM-IV, American Psychiatric Association, Washington DC, 2005.
 • DSM-IV patiëntenzorg : diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen voor de geneeskunde, Swets & Zeitlinger, tweede druk, 2002.