Tartuffel » Mens en Samenleving: Pagina 22
Gezondheid, leven en welzijn
Artikelen 211 - 220 van 287 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus

Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus

Het pesachlam of paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus. Pesach is een feest van de Heer (leviticus 23) en toont ons redding door genade door geloof te stellen in het bloed van Jezus Christ… Religie, Joodse Messias, 03-04-2010
PKN en Kerk in Actie moeten band verbreken met ICCO mijn kijk op

PKN en Kerk in Actie moeten band verbreken met ICCO

Kerk in Actie is de zendings- en hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van het Dienstencentrum van de PKN te Utrecht. Al het buitenlandwer… Religie, Israël en het Midden-Oosten, 05-02-2011
Plusprogramma detentie: dagbesteding en stoplichtmodel

Plusprogramma detentie: dagbesteding en stoplichtmodel

Vanaf 1 maart 2014 kan een gedetineerde of gevangene vrijheden en extra activiteiten verdienen door te voldoen aan basiseisen die de maatschappij aan gedrag stelt, en door te willen werken aan een lev… Regelingen, 18-12-2015
Positie en rechten van de vrouw in de islam: een verkenning

Positie en rechten van de vrouw in de islam: een verkenning

De positie van de vrouw in de islam is op z'n zachtst gezegd problematisch. Vrouwen hebben in de islam niet dezelfde rechten als de man. Islam-apologeten spiegelen niet-moslims vaak het beeld voor dat… Religie, Islam, 03-03-2010
President Trump van de Verenigde Staten: plannen en visie

President Trump van de Verenigde Staten: plannen en visie

Wat zijn de plannen en wat is de visie van President-elect Donald Trump van de Verenigde Staten? En wat zijn de gevolgen? Op 16 juni 2015 stelde de New Yorkse projectontwikkelaar Donald J. Trump (14 j… Politiek, 05-12-2016
Problematische communicatie tijdens een vergadering

Problematische communicatie tijdens een vergadering

In een vergadering kan problematische communicatie storend, ontwrichtend en destructief werken en een goede voortgang in de weg staan. We behandelen: interrumperen (in de rede vallen), op de eigen per… Communicatie, Communicatie, 07-07-2009
Profeet Mohammed beledigen - is Mohammed een terrorist? mijn kijk op

Profeet Mohammed beledigen - is Mohammed een terrorist?

Op woensdag 7 januari 2015 zijn twaalf mensen omgekomen en zeker acht gewond geraakt bij een aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. De doden bestaan uit acht journalisten,… Religie, Islam, 13-01-2015
Profetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboorte (2) mijn kijk op

Profetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboorte (2)

De profetieën in de Tanakh (Hebreeuwse benaming voor het Oude Testament) die naar Yeshua (de Hebreeuwse naam van Jezus) verwijzen zijn wonderbaarlijk en fascinerend tegelijk. De Schriften getuigen ove… Religie, Profetieën Oude Testament, 23-03-2009
Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus (1) mijn kijk op

Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus (1)

Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus (1) - In het Oude Testament (Tanakh in het Hebreeuws)* staan zeer vele profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'geza… Religie, Profetieën Oude Testament, 28-02-2009
Psalm 121: Een pelgrimslied; De Heer waakt over je (wachter)

Psalm 121: Een pelgrimslied; De Heer waakt over je (wachter)

Psalm 121 is een pelgrimslied oftewel een bedevaartslied. Het begint met de strofe: "Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt… Religie, Psalmen in de Bijbel, 03-01-2010
Schrijf mee!