Tartuffel » Mens en Samenleving: Pagina 13
Gezondheid, leven en welzijn
Artikelen 121 - 130 van 280 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Jesaja 53:3: 'Hij werd veracht, door mensen gemeden': Jezus?

Jesaja 53:3: 'Hij werd veracht, door mensen gemeden': Jezus?

Jesaja 53 (52:13-15 en 53:1-12) gaat over de lijdende dienaar van de HEER. Volgens christenen is dit een profetie over Jezus. Critici vinden dit echter onzin. Ze zeggen bijvoorbeeld dat Jesaja 53 hele… Religie, Jesaja 53, 17-10-2010
Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Is Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische profetie heeft wel vaker een dubbele betekenis: op 't moment zelf en in de toeko… Religie, Profetieën Oude Testament, 15-01-2010
Jezus & geweld: Geldbuidel, reistas, zwaard (Lucas 22:35-38)

Jezus & geweld: Geldbuidel, reistas, zwaard (Lucas 22:35-38)

Jezus was een revolutionair en helemaal geen vredelievende man. Hoewel de geboorte van Jezus werd aangekondigd met 'vrede op aarde', zei Jezus: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te breng… Religie, Jezus en geweld, 25-07-2010
Jezus en de kinderen: Laat de kinderen tot mij komen

Jezus en de kinderen: Laat de kinderen tot mij komen

Er zijn niet zo veel bijbelteksten over Jezus en de kinderen. Wel komt het woord kind in allerlei varianten voor in de bijbel, zoals in de uitdrukking 'Kinderen Gods' en 'Kinderen Israëls'. Doch deze… Religie, 14-05-2009
Jezus en geweld: Geen vrede, maar het zwaard (Matteüs 10:34)

Jezus en geweld: Geen vrede, maar het zwaard (Matteüs 10:34)

Er wordt wel beweerd dat Jezus vrede bracht - 'vrede op aarde' -, maar als je het Nieuwe Testament leest kun je niet om deze tekst in Matteüs 10:34-36 heen: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde v… Religie, Jezus en geweld, 26-07-2010
Jezus en het complot op Pasen: Hosanna + kruisig hem

Jezus en het complot op Pasen: Hosanna + kruisig hem

De laatste week van Jezus op aarde roept allerlei vragen op. In de evangeliën staan verhalen die soms moeilijk te begrijpen zijn. Op de website van de Protestantse gemeente Langedijk-Noord staat te le… Religie, 12-04-2011
Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft (Mattheus 5:17)

Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft (Mattheus 5:17)

Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft, zo kunnen we lezen in Mattheus 5:17. Wat betekent het dat Jezus de Wet heeft vervuld, maar niet afgeschaft? Onder christenen is verdeeldheid over de vraag… Religie, Thora voor christenen, 11-01-2016
Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what?

Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what?

Eerder verscheen het artikel 'Jezus hield zich volledig aan de joodse wet (Tora)'. Dit naar aanleiding van critici die stelden dat Jezus door het gehele Nieuwe testament heen de Tora met voeten trad.… Religie, Thora voor christenen, 28-07-2010
Jezus hield zich volledig aan joodse wet (Tora), ook sabbat

Jezus hield zich volledig aan joodse wet (Tora), ook sabbat

Er heerst op het internet grote controverse over de vraag of Jezus zich al dan niet aan de Joodse wet, de Tora, hield. Critici beweren met klem dat Jezus de Tora met voeten trad en dat hij door het ge… Religie, 11-03-2010
Jezus in Getsemane: leerlingen slapen i.p.v. waken en bidden

Jezus in Getsemane: leerlingen slapen i.p.v. waken en bidden

De laatste week van Jezus op aarde roept allerlei vragen op. In de evangeliën staan verhalen die soms moeilijk te begrijpen zijn. In Marcus 14 staat dat de discipelen tot drie keer toe in slaap vielen… Religie, 10-04-2011
Schrijf mee!