Tartuffel » Mens en Samenleving: Pagina 13
Gezondheid, leven en welzijn
Artikelen 121 - 130 van 287 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Jesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief?

Jesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief?

Jesaja 53, of beter Jesaja 52:13-15 en Jesaja 53:1-12 gaat over de lijdende dienaar van de HEER. In een aantal eerdere artikelen heb ik beschreven dat de lijdende dienaar in Jesaja 53 de Messias is, d… Religie, Jesaja 53, 29-09-2010
Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie Israël

Jesaja 53 gaat niet over Jezus –ook niet over de Messias in algemene zin– maar over de natie Israël, zo wordt in Joods-rabbijnse kringen beweerd. Maar wat is van oudsher de uitleg en betekenis van Jes… Religie, Jesaja 53, 12-01-2010
Jesaja 53: Had Jezus' uiterlijk niets meer van een mens?

Jesaja 53: Had Jezus' uiterlijk niets meer van een mens?

Jesaja 53 (of beter: 52:13-15 en 53:1-12) gaat over de lijdende dienaar van de HEER. Het Nieuwe Testament beschouwt Jezus als de ultieme vervulling van de woorden in deze profetie, als de lijdende die… Religie, Jesaja 53, 08-10-2010
Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus (3) mijn kijk op

Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus (3)

Jesaja 53 uitleg en betekenis. In het Bijbelboek Jesaja komt het thema v/d dienaar steeds terug. Het begrip dienaar kan op verschillende identiteiten slaan. Het kan op een individu slaan (22:20), op d… Religie, Profetieën Oude Testament, 19-04-2009
Jesaja 53:3: 'Hij werd veracht, door mensen gemeden': Jezus?

Jesaja 53:3: 'Hij werd veracht, door mensen gemeden': Jezus?

Jesaja 53 (52:13-15 en 53:1-12) gaat over de lijdende dienaar van de HEER. Volgens christenen is dit een profetie over Jezus. Critici vinden dit echter onzin. Ze zeggen bijvoorbeeld dat Jesaja 53 hele… Religie, Jesaja 53, 17-10-2010
Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Is Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische profetie heeft wel vaker een dubbele betekenis: op 't moment zelf en in de toeko… Religie, Profetieën Oude Testament, 15-01-2010
Jezus & geweld: Geldbuidel, reistas, zwaard (Lucas 22:35-38)

Jezus & geweld: Geldbuidel, reistas, zwaard (Lucas 22:35-38)

Jezus was een revolutionair en helemaal geen vredelievende man. Hoewel de geboorte van Jezus werd aangekondigd met 'vrede op aarde', zei Jezus: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te breng… Religie, Jezus en geweld, 25-07-2010
Jezus en de kinderen: Laat de kinderen tot mij komen

Jezus en de kinderen: Laat de kinderen tot mij komen

Er zijn niet zo veel bijbelteksten over Jezus en de kinderen. Wel komt het woord kind in allerlei varianten voor in de bijbel, zoals in de uitdrukking 'Kinderen Gods' en 'Kinderen Israëls'. Doch deze… Religie, 14-05-2009
Jezus en geweld: Geen vrede, maar het zwaard (Matteüs 10:34)

Jezus en geweld: Geen vrede, maar het zwaard (Matteüs 10:34)

Er wordt wel beweerd dat Jezus vrede bracht - 'vrede op aarde' -, maar als je het Nieuwe Testament leest kun je niet om deze tekst in Matteüs 10:34-36 heen: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde v… Religie, Jezus en geweld, 26-07-2010
Jezus en het complot op Pasen: Hosanna + kruisig hem

Jezus en het complot op Pasen: Hosanna + kruisig hem

De laatste week van Jezus op aarde roept allerlei vragen op. In de evangeliën staan verhalen die soms moeilijk te begrijpen zijn. Op de website van de Protestantse gemeente Langedijk-Noord staat te le… Religie, 12-04-2011
Schrijf mee!