Tartuffel » Specials » Nieraandoeningen

Symptomen nierstenen, nierkanker, nierbekkenontsteking, enz

Symptomen nierstenen, nierkanker, nierbekkenontsteking, enz Symptomen nierstenen, nierkanker, nierbekkenontsteking, enz. De nieren zijn twee boonvormige organen die zich in het achterste deel van de buikholte liggen, tegen de rug aan. De twee organen liggen aan weerszijden van de wervelkolom. Vaak ligt de linker nier ongeveer een centimeter hoger dan de rechter nier. Elke nier is ongeveer 12 centimeter lang en weegt bij de gemiddelde volwassene 160 gram. Vanwege de aanwezigheid van vele bloedvaten, zijn de nieren rood-bruin van kleur.

Taak van de nieren

Eén nier is voldoende om een mens in leven te houden. De allerbelangrijkste taak van de nieren is het filteren van het bloed. De nieren bestaan uit circa 1 miljoen kleine filtertjes, de nefronen, welke glomeruli bevatten. Glomeruli zijn kluwen van kleine bloedvaatjes, die via een half-doorlatend vlies water en oplosbare afvalstoffen uit het bloed filteren, terwijl de bloedcellen en eiwitten in het bloed aanwezig blijven. De afvalstoffen en afbraakproducten die uit het bloed gefilterd zijn, worden in de vorm van urine uit het lichaam verwijderd. De urine verzamelt zich in vijf tot zes kelkvormige holtes, nierkelken genaamd. Via deze nierkelken komt de urine in de nierbekken en vervolgens wordt het via de urineleider afgevoerd naar de blaas.

Andere functies van de nieren

De andere twee functies van de nieren zijn het regelen van de vochtbalans, dat wil zeggen meer of minder vochtuitscheiding bij warm of koud weer, bij veel of weinig drinken en voorts het produceren van hormonen die verantwoordelijk zijn voor het regelen van de bloeddruk, het kalkgehalte in de botten en de aanmaak van rode bloedlichaampjes.
Nierpijn: oorzaken pijn aan de nieren, nierstreek en rugpijn

Nierpijn: oorzaken pijn aan de nieren, nierstreek en rugpijn

Nierpijn of pijn aan de nieren duidt vaak op pijn in de nierstreek of pijn in één van beide flanken. Een mens heeft twee nieren, die te beschouwen zijn als filters die non-stop het bloed zuiveren. De…
Nieraandoeningen: symptomen, oorzaken en behandeling

Nieraandoeningen: symptomen, oorzaken en behandeling

Onder het begrip nieraandoeningen of nierziekten vallen heel veel aandoeningen en ziektebeelden die de nieren aantasten. Nieren die geheel niet werken leiden tot de dood door uremie: bloedvergiftiging…
Vergrote nier: oorzaken en behandeling van opgezette nier

Vergrote nier: oorzaken en behandeling van opgezette nier

Een vergrote nier of opgezette nier kan veroorzaakt worden door een waternier (ook wel hydronefrose of nierstuwing genoemd), waarbij één of beide nieren opgezwollen zijn door ophoping van water in de…
Bekkenpijn: oorzaken en symptomen van pijn in het bekken

Bekkenpijn: oorzaken en symptomen van pijn in het bekken

Bekkenpijn verwijst naar pijn onder de navel in de onderbuik, onderrug, inclusief de (inwendige) geslachtsorganen. Hoewel bekkenpijn vaak verwijst naar pijn in het gebied van de interne voortplantings…
Pijn aan de nieren: oorzaken en symptomen van nierpijn

Pijn aan de nieren: oorzaken en symptomen van nierpijn

Pijn aan de nieren of nierpijn verwijst naar pijn in de nierstreek. Het gaat bij pijn aan de nieren om pijn als gevolg van een infectie, verwonding of ontsteking van een nier. Nierpijn kan gevoeld wor…
Nieren: functie, ligging, anatomie en werking van de nieren

Nieren: functie, ligging, anatomie en werking van de nieren

Waar zitten je nieren? Je nieren liggen aan de achterkant van je lichaam, boven de taillelijn. De nieren zijn de belangrijkste uitscheidingsorganen van het lichaam en maken deel uit van de urinewegen.…
Nierstenen: symptomen, oorzaken, behandeling en verwijderen

Nierstenen: symptomen, oorzaken, behandeling en verwijderen

Nierstenen symptomen bij man en vrouw bestaan uit onder meer ernstige pijn in de flank en rug, onder de ribben. Deze pijn kan zich uitbreiden of uitstralen naar de onderbuik en lies. Deze pijn bij nie…
Nierstuwing (hydronefrose): symptomen, oorzaak & behandeling

Nierstuwing (hydronefrose): symptomen, oorzaak & behandeling

Nierstuwing, wat is dat precies? Nierstuwing, ook wel hydronefrose of waternier genoemd, verwijst naar ophoping van urine in de nier, hetgeen leidt tot verwijding van het nierbekken en de nierkelken.…
Bloedonderzoek nierfunctie: bloedwaarden & labwaarden nieren

Bloedonderzoek nierfunctie: bloedwaarden & labwaarden nieren

Als je een chronische nieraandoening ontwikkelt, dan is het belangrijk om via bloedonderzoek de bloedwaarden (nierwaarden of labwaarden) regelmatig te bepalen om het verloop van de ziekte in de gaten…
Nierkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Nierkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Nierkanker symptomen ontstaan vaak later in het ziekteproces. De symptomen van nierkanker kunnen bestaan uit bloed in de urine, pijn in de nierstreek (pijn in de zij) en een voelbare zwelling in de bu…
Nierbekkenontsteking: symptomen, oorzaak en behandeling

Nierbekkenontsteking: symptomen, oorzaak en behandeling

Acute nierbekkenontsteking symptomen zijn rillingen, koorts, pijn onder in de rug, aan beide zijden, en misselijkheid en braken. Bij een chronische nierbekkenontsteking kan de pijn minder duidelijk zi…
Schrompelnier: symptomen, oorzaken & behandeling nieratrofie

Schrompelnier: symptomen, oorzaken & behandeling nieratrofie

Een schrompelnier (nieratrofie, atrofische nier, verschrompelde nier) is een nier die steeds kleiner wordt, wat leidt tot verlies van de nierfunctie. Dit staat ook bekend als nieratrofie of atrofische…
Nierkneuzing: symptomen & behandeling van een gekneusde nier

Nierkneuzing: symptomen & behandeling van een gekneusde nier

In vergelijking met veel andere nieraandoeningen, die soms levensbedreigende vormen kunnen aannemen, betekent een nierkneuzing of niercontusie in de meeste gevallen slechts lichte laesies die zonder c…
Pijn in nierstreek met misselijkheid: oorzaken & behandeling

Pijn in nierstreek met misselijkheid: oorzaken & behandeling

Vrouwen worden vaker getroffen dan mannen door pijn in de nierstreek. Pijn in nierregio in combinatie met misselijkheid kan wijzen op ziekten (in het gebied) van de nieren. De nieren zijn verantwoorde…
Niercysten (cysten in nier): symptomen en behandeling

Niercysten (cysten in nier): symptomen en behandeling

Eenvoudige niercysten zijn abnormale (niet in het lichaam thuishorende), met vloeistof gevulde blaasjes of holten die zich in de nieren bevinden. Eenvoudige niercysten zijn verworven niercysten. Deze…
Nierfalen: symptomen en oorzaken van nierinsufficiëntie

Nierfalen: symptomen en oorzaken van nierinsufficiëntie

Het menselijk lichaam is te beschouwen als een biochemische fabriek die nooit stil ligt, maar altijd doordraait. Het lichaam maakt voortdurend de stoffen aan die het nodig heeft om adequaat te kunnen…
Bloed in de urine: oorzaken bloed in plas bij man en vrouw

Bloed in de urine: oorzaken bloed in plas bij man en vrouw

Bloed in urine kan bij zowel mannen als vrouwen optreden. Bloed in de urine, bloedplassen of hematurie is de aanwezigheid van rode bloedcellen in de urine. Hematurie is een veelvoorkomend probleem. De…
Gezonde voeding voor nieren: rode paprika, knoflook & kersen

Gezonde voeding voor nieren: rode paprika, knoflook & kersen

Het is genoegzaam bekend dat een evenwichtige voeding belangrijk is voor een goede gezondheid. Nu zijn er ook voedingsmiddelen die niet alleen de algemene gezondheid bevorderen, maar ook specifiek gez…
Hoefijzernier: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

Hoefijzernier: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

De vorming van een zogenaamde hoefijzernier vindt altijd plaats wanneer de onderste nierpolen (de ondereinden van de twee nieren) samensmelten. Al in de baarmoeder zijn de nieren een beetje verschoven…
Bloed in urine: macroscopische of microscopische hematurie

Bloed in urine: macroscopische of microscopische hematurie

Hematurie is de medische term voor bloed in de urine, zichtbaar of onzichtbaar. Je kan behoorlijk schrikken bij het zien van bloed in je urine. Hoewel hematurie in veel gevallen wordt veroorzaakt door…
Chronische nierziekte: symptomen, oorzaken en behandeling

Chronische nierziekte: symptomen, oorzaken en behandeling

Chronische nierziekte is een sluipende aandoening van de nieren die doorgaans leidt tot nierinsufficiëntie. Chronische nierziekte duidt op het geleidelijke verlies van de nierfunctie. Je nieren filter…
Nierfilterontsteking: symptomen, oorzaak en behandeling

Nierfilterontsteking: symptomen, oorzaak en behandeling

Een nierfilterontsteking of een ontsteking van de nierfilters (glomerulus), wordt ook wel 'glomerulonefritis' genoemd. Bij nierfilterontsteking raken de filtertjes van de nieren beschadigd. De nierfil…
Nierkoliek: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Nierkoliek: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Een nierkoliek duidt op een acute, pijnlijke situatie, met als oorzaak een niersteen die de urineleider blokkeert. De urinewegen bestaan uit de nieren, urineleiders, blaas en urethra (plasbuis). Urine…
Acuut nierfalen: symptomen, oorzaken, behandeling & prognose

Acuut nierfalen: symptomen, oorzaken, behandeling & prognose

Acuut nierfalen of acute nierinsufficiëntie is een acute ofwel plotse achteruitgang van de werking van de nieren. De zogenaamde glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), de belangrijkste parameter van de…
Nierontsteking: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

Nierontsteking: symptomen, oorzaken, behandeling en prognose

Nierontsteking is in feite een verzamelnaam voor een aantal ontstekingsziekten van de nier. Bij deze ziekten raakt de filterfunctie van de nieren verstoord. Als gevolg hiervan raken sommige zaken in h…
Wandelende nier: symptomen, oorzaken en behandeling

Wandelende nier: symptomen, oorzaken en behandeling

Een wandelende nier (nefroptosis of zwerfnier) duidt op een abnormaal beweeglijke nier die meer dan 2 wervellichamen (of > 5 cm) afdaalt in de buikholte, bij vergelijking van de locatie in respectieve…
Cystenieren (cysten in de nieren): symptomen en behandeling

Cystenieren (cysten in de nieren): symptomen en behandeling

Wat zijn cystenieren symptomen, waardoor worden cystenieren veroorzaakt, wat zijn de complicaties en hoe is de prognose van cystenieren? Cysten zijn vochtblazen, ofwel met vocht gevulde holten, welke…
Nierstenen verwijderen: nierstenen vergruizen en laser

Nierstenen verwijderen: nierstenen vergruizen en laser

Nierstenen verwijderen door vergruizing en laserbehandeling. Een niersteen is een afzetting van een groot aantal kleine kristallen die gevormd zijn in de urine (in de nieren). In de urine zitten aller…
Nierabces (abces in nier): symptomen, oorzaak en behandeling

Nierabces (abces in nier): symptomen, oorzaak en behandeling

Een nierabces is een abces dat in een nier zit. Een abces is een niet eerder bestaande holte in het lichaam die is gevuld met pus. De meestvoorkomende symptomen van een nierabces zijn koorts, buikpijn…
Chronisch nierfalen: symptomen, oorzaken en behandeling

Chronisch nierfalen: symptomen, oorzaken en behandeling

Bij chronisch nierfalen (chronische nierinsufficiëntie) verslechtert de nierfunctie. Dit verhoogt de concentratie van afvalstoffen in het bloed (stoffen die via de nieren moeten worden uitgescheiden),…
Nierstenen voorkomen: het ontstaan van nierstenen voorkomen

Nierstenen voorkomen: het ontstaan van nierstenen voorkomen

Nierstenen voorkomen kan door voldoende te drinken. Er zijn echter meer manieren om nierstenen te voorkomen. Nierstenen komen vrij vaak voor. Ongeveer tussen de 4 en 8 procent van de volwassenen zal o…
Nierfunctieonderzoek: onderzoek naar functioneren van nieren

Nierfunctieonderzoek: onderzoek naar functioneren van nieren

Door nierfunctieonderzoek komt de arts meer te weten over de oorzaak van bepaalde klachten en het functioneren van de nieren. Gezonde nieren verwijderen afval en overtollig vocht uit het bloed. Bloedo…
Gezonde nieren: tips gezonde nieren & nierfunctie verbeteren

Gezonde nieren: tips gezonde nieren & nierfunctie verbeteren

Het is belangrijk om je nieren gezond te houden. Je nierfunctie gaat met het ouder worden achteruit, maar je kunt een aantal maatregelen nemen om dit proces te vertragen. Bij niet goed functionerende…
Nierschade: symptomen chronische slecht werkende nieren

Nierschade: symptomen chronische slecht werkende nieren

De nieren hebben als belangrijkste functie het verwijderen van afvalstoffen en van vocht uit het bloed. Wanneer deze boonvormige organen die hoog achter in de buiktholte liggen, achter het buikvlies,…
Nierstenen (nefrolithiasis): risicofactoren en voeding

Nierstenen (nefrolithiasis): risicofactoren en voeding

Nierstenen komen relatief vaak voor. Grofweg 6% van de volwassenen zal een keer in zijn of haar leven nierstenen ontwikkelen. Mannen hebben meer kans op het ontwikkelen van nierstenen dan vrouwen. Daa…
Nierschade door diabetes: symptomen en gevolgen nefropathie

Nierschade door diabetes: symptomen en gevolgen nefropathie

Nierziekte bij diabetici wordt gewoonlijk diabetische nefropathie genoemd. Diabetische nefropathie is nierschade als gevolg van diabetes. Mensen die al jaren diabetes hebben en diabetici die langdurig…
Gepubliceerd door Tartuffel op 01-07-2011, laatst gewijzigd op 18-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties