Tartuffel » Specials » Joods christelijke traditie

Betekenis Joods-christelijke traditie of cultuur

Betekenis Joods-christelijke traditie of cultuur Joods-christelijke traditie of cultuur. Betekenis Joods-christelijke traditie of cultuur. De samenvoeging 'Joods-christelijk' wordt in de huidige betekenis sinds de jaren '40 van de vorige eeuw in de Verenigde Straten gebruikt. Volgens de Engelse website van Wikipedia verwijst het naar de gemeenschappelijk moraal van het jodendom en het christendom.¹ De term wordt ook gebruikt om in historische zin te verwijzen naar de nauwe verbindingen tussen het vroege christendom en het jodendom.

Joods-christelijke traditie of cultuur: een mythe?

De samentrekking joods-christelijk is van recente datum. Max Pam schrijft schrijft terecht dat Joden in Europa eeuwenlang voornamelijk werden beschouwd als een wezensvreemd element:

In De arische mythe schetst de historicus Léon Poliakov een christendom dat systematisch heeft aangezet tot antisemitisme. Ook Loe de Jong laat er geen twijfel over bestaan dat de jodenvervolgingen in nazi-Duitsland slechts mogelijk zijn geweest, omdat het christendom een voedingsbodem heeft gelegd voor een zeer virulent antisemitisme. Dat betekent uiteraard niet dat alle christenen antisemieten waren, maar het gaat om de onderstroom.[2]

Max Pam schrijft dat de neiging om het joods-christelijke hoog in het vaandel te dragen, waarschijnlijk is voortgekomen uit een naoorlogs schuldgevoel:

Misschien dat sommige joden uit beleefdheid er nog mee instemmen, maar over het algemeen weten joden precies wat die joods-christelijke traditie inhoudt: pogroms, vervolging en vernietiging. De Joden werden eeuwenlang gezien als de moordenaar van Christus.[3]

Wat wordt er bedoeld met de term 'Joods-christelijke traditie'?

Het is ontegenzeggelijk waar wat Max Pam beweert. Toch zet dat geen streep door de uitdrukking 'Joods-christelijke traditie'. De samentrekking 'Joods-Christelijk' (in de huidige betekenis) verscheen voor het eerst op schrift op 27 juli 1939, in the New English Weekly, waarin stond geschreven: "the Judaeo-Christian scheme of morals".[4] De term nam in de Verenigde Staten een hoge vlucht in de jaren '40 van de vorige eeuw. Het werd vooral gebruikt en gepromoot door groepen die vielen onder de organisatie National Conference of Christians and Jews, teneinde het antisemitisme te bestrijden door het uitdrukken van een meer omvattend idee van Amerikaanse waarden in plaats van alleen christelijke of protestantse.

Naast gedeelde waarden, verwijst de term 'Joods-christelijk' ook naar de oorsprong van het christendom. Het christendom is een Joodse religie, zoals wijlen David Flusser - hoogleraar vroege christendom en jodendom van de Tweede Tempel Periode - het uitdrukt.[5] Veel christenen zijn zich nauwelijks bewust van de Joodse wortels van hun geloof, doordat de christelijke kerk zich al in de derde eeuw afgescheiden heeft van de oorspronkelijke Hebreeuwse context en langzaamaan is verheidensd. Het gevolg is dat het christelijk geloof als het ware ontworteld is geraakt van haar oorspronkelijke basis.

Noten
  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian
  2. http://www.maxpam.nl/2007/09/de-mythe-van-het-joods-christelijke-fundament/
  3. Ibid
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian#cite_note-7 (daarbij verwijzend naar: Peter Novick: Holocaust in American Life)
  5. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/66030-het-christendom-een-joodse-religie-david-flusser.html

Afbeelding
  • Op de foto bovenaan het artikel is een monument van de Tien Geboden die in Texa (Verenigde Staten) staat en waarin gerefereerd wordt aan zowel het jodendom als het christendom.
Joods-christelijke traditie: betekenis en bestaat het wel? mijn kijk op

Joods-christelijke traditie: betekenis en bestaat het wel?

Joods-christelijke traditie, wat is de betekenis van deze uitdrukking en bestaat het eigenlijk wel? Steeds vaker wordt de term 'joods-christelijke traditie' gebezigd, vooral door politici. Daarmee wor…
Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern recensie

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern

De messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft het boekje 'Het Evangelie is Joods ... een eerherstel' geschreven om christenen ervan te doordringen dat het Evangelie van Yeshua (Jezus) de Messias Jood…
Het christendom: een joodse religie (David Flusser)

Het christendom: een joodse religie (David Flusser)

Het christendom: een joodse religie. David Flusser (geboren 1917; overleden 2000) was hoogleraar vroege christendom en jodendom van de Tweede Tempel Periode, aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzal…
Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus

Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus

De Joodse wortels van het christendom kun je (her)ontdekken door de Kesjer-cursus. Jezus de Messias is gekomen om een ieder die dat wil aanvaarden te verzoenen met God. Met de enige ware God zoals geo…
Joodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboom

Joodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboom

Joodse wortels en Joodse achtergrond van het christelijk geloof. Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben in de Joodse wortels van het christelijk geloo…
Gepubliceerd door Tartuffel op 08-07-2011, laatst gewijzigd op 11-07-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Billion Photos/Shutterstock.com
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian
  • http://www.maxpam.nl/2007/09/de-mythe-van-het-joods-christelijke-fundament/
  • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/66030-het-christendom-een-joodse-religie-david-flusser.html