Tartuffel » Hoofdpagina » Welkom!
Gezondheid, leven en welzijn

Welkom op deze site over thema's die lichaam, ziel en geest aangaan

De artikelen die onder de naam 'Tartuffel' zijn uitgebracht zijn zeer divers en bestrijken thema's op het gebied van gezondheid, leven en welzijn, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied. U vindt op de zijbalk rechts in beeld de artikelen die wij geschreven hebben over diverse onderwerpen. Hieronder treft u ook een aantal links naar artikelen, waarbij soms wordt ingespeeld op de actualiteit.

Wij proberen artikelen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisaties, ziekten, aandoeningen en stoornissen (DSM-5) zo actueel mogelijk te houden. Om die reden zijn we lid van diverse (vak)bladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaffen we regelmatig boeken aan om onze artikelen ódaar waar nodigó aan te vullen.

Toch zullen we vast bij tijd en wijle tekortschieten in het up-to-date houden van onze artikelen. Suggesties en tips zijn van harte welkom. Ook zijn we blij met ervaringsverhalen. Deze kunnen veel toevoegen en andere mensen met dezelfde aandoening of problemen steun geven.

Mocht u willen reageren op één van de artikelen, dan kunt u bij het desbetreffende artikel onderaan een formulier invulllen onder het kopje 'Reageer op het artikel'. Alle reacties zijn welkom, zowel constructieve als afbrekende. We zijn niet altijd in staat om snel te reageren, soms reageren we dezelfde dag nog en soms duurt het wat langer. In discussies beperken we ons tegenwoordig tot maximaal drie reacties; we hebben geleerd van het verleden en willen niet vervallen in oeverloze discussies. Ook gaan we niet meer in op off-topic reacties.

Veel leesplezier gewenst!

Pax et bonum

Gebroken teen

Een gebroken teen of teenfractuur komt relatief vaak voor. Een gebroken teen is vaak een gevolg van een verwonding of trauma. Een gebroken teen is een veelvoorkomend en pijnlijk letsel. Symptomen van een gebroken teen zijn pijn, zwelling of stijfheid, bloeduitstorting (in de loop van de eerste week een blauwe verkleuring), soms gevoelsstoornissen in de teen en moeilijk kunnen lopen als de grote teen is gebroken. Een gebroken kleine teen geeft vaak veel minder problemen. Een gebroken teen kan meestal worden gediagnosticeerd door het maken van een röntgenfoto. Als de pijn en verkleuring niet na een paar dagen wegtrekken, moet je zeker een arts raadplegen. Een gebroken teen of teenbreuk die niet goed kan genezen kan leiden tot artrose, een pijnlijke aandoening die chronische pijn veroorzaakt in één of meer gewrichten. Gebroken tenen worden in de meeste gevallen conservatief behandeld met een pleisterverband, maar soms is een operatie nodig als je je teen gebroken hebt. Lees hier verder.

Nieuwe artikelen van Tartuffel

Tintelende voeten: symptomen, oorzaak en behandeling

Tintelende voeten: symptomen, oorzaak en behandeling

Tintelende voeten is de sensatie van speldenprikjes of tintelingen. Deze stoornis in de gevoelssensatie staat ook wel bekend als 'paresthesie'. Tintelende voeten is een veel voorkomend symptoom dat mi…
Groene tong: wat zijn de oorzaken van groene tongaanslag?

Groene tong: wat zijn de oorzaken van groene tongaanslag?

Een groene tong kan veel verschillende oorzaken hebben. Vaak begint een groene tong met een witte verkleuring van de tong, maar na verloop van tijd verandert hij in groen na het eten, drinken of het n…
Acne agminata: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Acne agminata: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Acne agminata is een zeldzame huidaandoening. De symptomen van acne agminata zijn roodbruine acneachtige knobbels en bultjes in het gezicht, in het bijzonder de oogleden, het voorhoofd, de wangen en d…
Piep in oor: oorzaak fluiten, suizen, piepen, brommen in oor

Piep in oor: oorzaak fluiten, suizen, piepen, brommen in oor

Last van een piep in je oor? Iemand met tinnitus of oorsuizen hoort geluiden als fluiten, suizen, piepen, bonken, tikken, gieren, snerpen, piepen of brommen. Tinnitus is het horen van geluiden in het…
Lage bloeddruk kind: symptomen, oorzaak en behandeling

Lage bloeddruk kind: symptomen, oorzaak en behandeling

Lage bloeddruk bij kinderen kan zich uiten in symptomen als vermoeidheid, duizeligheid en flauwvallen. Bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de wanden van je bloedvaten. Het wordt gemeten met…
Verwardheid: oorzaken, symptomen, betekenis en behandeling

Verwardheid: oorzaken, symptomen, betekenis en behandeling

Verwardheid kent meerdere mogelijke oorzaken. Een plotseling optredende verwardheid staat ook bekend als 'delirium' of 'delier'. Verwardheid komt, net als koorts, regelmatig voor bij mensen met een li…
Fibrous papule of the nose: symptomen, oorzaak & behandeling

Fibrous papule of the nose: symptomen, oorzaak & behandeling

Een fibrous papule of the nose is een onschuldig, klein, verhoogd pukkelachtig groeisel (papule) op de neus of elders in het gezicht dat stevig aanvoelt en huidkleurig of roze is. Er is meestal één en…
Bloeddrukwaarden bij kinderen: normaalwaarden tabel

Bloeddrukwaarden bij kinderen: normaalwaarden tabel

Wat zijn normale bloeddrukwaarden bij kinderen? De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed uit het hart gepompt wordt en tegen de wanden van de bloedvaten drukt. Hoge bloeddruk (hypertensie) treedt o…
Hoge bloeddruk kind: symptomen, oorzaak en behandeling

Hoge bloeddruk kind: symptomen, oorzaak en behandeling

Een kind met hoge bloeddruk? Dat doet vaak wenkbrauwen fronsen. Veel mensen denken bij hoge bloeddruk aan volwassenen, maar ook een kind kan hoge bloeddruk ontwikkelen. Kinderen van alle leeftijden, v…
Wheezing: oorzaken van een piepende ademhaling bij uitademen

Wheezing: oorzaken van een piepende ademhaling bij uitademen

Wheezing is een hoog, grof fluitend geluid dat kan optreden wanneer iemand uitademt. De oorzaken van piepende ademhaling bij uitademen kan variëren. De oorzaak van wheezing kan variëren van chronische…
Schrijf mee!