Tartuffel » Hoofdpagina » Welkom!
Gezondheid, leven en welzijn
De artikelen die onder de naam 'Tartuffel' zijn uitgebracht bestrijken vooral thema's op het gebied van gezondheid en welzijn. Schrijver dezes heeft een sociale opleiding genoten en is al tientallen jaren werkzaam in het forensische werkveld. Ik heb al meer dan 20 jaar (beroepsmatige) schrijfervaring en al maar dan 10 jaar schrijf ik artikelen op het gebied van gezondheid en psychologie. Ik volg ieder jaar één of meerdere cursussen en trainingen op het gebied van gezondheid, psychologie en agogiek, bijvoorbeeld een training motiverende gespreksvoering (wat zinvol is voor huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, etc.). De nieuwe inzichten die ik opdoe verwerk ik in mijn artikelen.

Ik houd artikelen over ziekten, aandoeningen en stoornissen (DSM-5) zo actueel mogelijk. Om die reden ben ik geabonneerd op diverse (vak)bladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaf ik regelmatig nieuwe literatuur aan om mijn artikelen ódaar waar nodigó aan te vullen.

Mocht u willen reageren op één van de artikelen, dan kunt u bij het desbetreffende artikel onderaan een formulier invulllen onder het kopje 'Reageer op het artikel'. Alle reacties zijn welkom.

Veel leesplezier gewenst.

Nieuwe artikelen van Tartuffel

Gescheurde eileider: symptomen & behandeling eileiderruptuur

Gescheurde eileider: symptomen & behandeling eileiderruptuur

Een gescheurde eileider of eileiderruptuur is een scheur in de eileider als gevolg van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Aangezien het kan leiden tot bloedingen in de buik, is een eileiderbreuk…
Gescheurde baarmoeder: symptomen behandeling uterusruptuur

Gescheurde baarmoeder: symptomen behandeling uterusruptuur

Een gescheurde baarmoeder, ook wel bekend als baarmoederruptuur of uterusruptuur, is een open verbinding tussen baarmoederholte en buikholte. Een gescheurde baarmoeder is een van de meest gevaarlijke…
Gescheurde blaas: symptomen en behandeling van blaasruptuur

Gescheurde blaas: symptomen en behandeling van blaasruptuur

Een gescheurde blaas of blaasruptuur is een aandoening waarbij de urineblaas openscheurt. Blaasblessures kunnen het gevolg zijn van stomp, penetrerend of iatrogeen (door medisch ingrijpen) veroorzaakt…
Gebroken bekken: symptomen & behandeling van een bekkenbreuk

Gebroken bekken: symptomen & behandeling van een bekkenbreuk

Een gebroken bekken staat ook bekend als bekkenfractuur of bekkenbreuk. Het gaat hierbij om een gebroken bot (of delen) van het bekken. Bloeden als gevolg van een fractuur is levensbedreigend. Er word…
Schrompelnier: symptomen, oorzaken & behandeling nieratrofie

Schrompelnier: symptomen, oorzaken & behandeling nieratrofie

Een schrompelnier is een nier die steeds kleiner wordt, wat leidt tot verlies van de nierfunctie. Dit staat ook bekend als nieratrofie. Verschrompeling van de nieren komt voor bij veel nieraandoeninge…
Gevoelloze pols: oorzaken van een doof gevoel in de pols

Gevoelloze pols: oorzaken van een doof gevoel in de pols

Met een gevoelloze pols wordt een doof gevoel in de pols bedoeld, wat al dan niet gepaard kan gaan met tintelingen. Een gevoelloze pols kan worden veroorzaakt door een aantal aandoeningen. Deze klacht…
Gewrichtsontsteking: oorzaken van ontstoken gewrichten

Gewrichtsontsteking: oorzaken van ontstoken gewrichten

Gewrichtsontsteking of artritis is een ontsteking van een gewricht. Gewrichtsontsteking kan zich voordoen in de handen, polsen, enkels, voeten, knieën, heupen of elleboog. Het aangedane gewricht kan s…
Artritis: oorzaken, symptomen, behandeling en preventie

Artritis: oorzaken, symptomen, behandeling en preventie

Artritis duidt op gewrichtsontsteking. Hoewel artritis vaak als een aandoening wordt beschouwd die ouderen treft, is het een ziekte die op elke leeftijd kan voorkomen, zelfs bij kinderen. Artritis moe…
Weinig plassen: oorzaken, symptomen en behandeling oligurie

Weinig plassen: oorzaken, symptomen en behandeling oligurie

De medische term van weinig plassen is oligurie. Weinig plassen kan gepaard gaan met andere symptomen zoals buikpijn, koorts, branderig gevoel bij het plassen en (veel) zweten. Dat is afhankelijk van…
Smaakstoornis: symptomen, oorzaken, soorten en behandeling

Smaakstoornis: symptomen, oorzaken, soorten en behandeling

Bij een smaakstoornis (dysgeusie) kan de smaakfunctie afnemen of verdwijnen. Ook is het mogelijk dat je alledaagse smaken anders waarneemt; bijvoorbeeld dat alles ineens zout smaakt. Het is ook mogeli…
Schrijf mee!