Tartuffel » Hoofdpagina » Welkom!
Gezondheid, leven en welzijn

Welkom op deze site over thema's die lichaam, ziel en geest aangaan

De artikelen die onder de naam 'Tartuffel' zijn uitgebracht zijn zeer divers en bestrijken thema's op het gebied van gezondheid, leven en welzijn, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied. U vindt op de zijbalk rechts in beeld de artikelen die wij geschreven hebben over diverse onderwerpen. Hieronder treft u ook een aantal links naar artikelen, waarbij soms wordt ingespeeld op de actualiteit.

Wij proberen artikelen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisaties, ziekten, aandoeningen en stoornissen (DSM-5) zo actueel mogelijk te houden. Om die reden zijn we lid van diverse (vak)bladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaffen we regelmatig boeken aan om onze artikelen ódaar waar nodigó aan te vullen.

Toch zullen we vast bij tijd en wijle tekortschieten in het up-to-date houden van onze artikelen. Suggesties en tips zijn van harte welkom. Ook zijn we blij met ervaringsverhalen. Deze kunnen veel toevoegen en andere mensen met dezelfde aandoening of problemen steun geven.

Mocht u willen reageren op één van de artikelen, dan kunt u bij het desbetreffende artikel onderaan een formulier invulllen onder het kopje 'Reageer op het artikel'. Alle reacties zijn welkom, zowel constructieve als afbrekende. We zijn niet altijd in staat om snel te reageren, soms reageren we dezelfde dag nog en soms duurt het wat langer. In discussies beperken we ons tegenwoordig tot maximaal drie reacties; we hebben geleerd van het verleden en willen niet vervallen in oeverloze discussies. Ook gaan we niet meer in op off-topic reacties.

Veel leesplezier gewenst!

Pax et bonum

Griepepidemie in Nederland!

Er is sprake van een griepepidemie als er twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen last hebben van griepklachten en het griepvirus bij een deel hunner wordt aangetoond. In de week van 5 tot 12 december gingen 61 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. In de week van 28 november tot en met 4 december waren dat er 58. Hierdoor is er officieel sprake van een griepepidemie. Vooral influenza A/H3N2 heerst er dit griepseizoen.
Lees hier verder.

Nieuwe artikelen van Tartuffel

Leverfunctieonderzoek en verstoorde leverfunctie symptomen

Leverfunctieonderzoek en verstoorde leverfunctie symptomen

Leverfunctieonderzoek duidt op bloedonderzoek naar de verschillende functies van de lever (leverfunctie). Er wordt bloed geprikt om inzicht te verkrijgen in de gehaltes van bijvoorbeeld leverenzymen (…
Cortisol in bloed: normaalwaarden, te hoog, te laag cortisol

Cortisol in bloed: normaalwaarden, te hoog, te laag cortisol

Het gehalte aan cortisol in het bloed kan te laag of te hoog zijn. Een verhoogd of verlaagd gehalte aan cortisol (bijnierschorshormoon) in het bloed kan wijzen op diverse aandoeningen. Een cortisoltes…
Schildklierhormoon: te hoog/te laag en functie TSH, T4 en T3

Schildklierhormoon: te hoog/te laag en functie TSH, T4 en T3

Schildklierhormonen worden gemaakt door de schildklier. De schildklier maakt twee hormonen, te weten de hormonen T3 (trijodothyronine) en T4 (thyroxine). De schildklierhormonen worden aan het bloed af…
Pijn in nek en schouder rechts en links: oorzaken nekpijn

Pijn in nek en schouder rechts en links: oorzaken nekpijn

Pijn in de nek is een veelvoorkomende medische klacht. Nekpijn en pijn in de schouder kan afkomstig zijn van een aantal aandoeningen en ziekten, en kan van betrekking zijn op een van de weefsels en st…
Gastritis: symptomen, oorzaak en behandeling gastritis

Gastritis: symptomen, oorzaak en behandeling gastritis

Gastritis symptomen bestaan onder meer uit brandende pijn in de maagstreek, misselijkheid en een opgeblazen gevoel. Gastritis wijst op een ontsteking van het slijmvlies aan de binnenkant van de maag.…
Terry's nagels: witte nagels met een donkere of bruine rand

Terry's nagels: witte nagels met een donkere of bruine rand

Terry's nagels of Terry's nails duiden op het fenomeen waarbij alle nagels voor een groot deel wit verkleurd zijn met een rode, of roze, of bruine rand aan het eind van de nagel. Het kan een normaal o…
Pijn in baarmoeder: symptomen en oorzaken van baarmoederpijn

Pijn in baarmoeder: symptomen en oorzaken van baarmoederpijn

Pijn in de baarmoeder is een vervelende klacht die in de onderbuik, rond de navel wordt gevoeld. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken van baarmoederpijn. De belangrijkste oorzaak is menstruatiekrampen,…
Pijn aan de prostaat: oorzaken van een pijnlijke prostaat

Pijn aan de prostaat: oorzaken van een pijnlijke prostaat

Pijn aan de prostaat ofwel prostaatpijn of prostatodynie, wijst op een brandende, trekkende, zeurende of bijtende pijn in het gebied tussen de balzak en het rectum. Er kan uitstralingspijn optreden na…
Witte vlekjes op de nagel: leukonychia oorzaak en symptomen

Witte vlekjes op de nagel: leukonychia oorzaak en symptomen

Witte vlekjes op de nagel, hoe kan dat? Witte vlekjes op je nagel ontstaan niet door een calciumtekort doordat je bijvoorbeeld te weinig melk drinkt, wat nogal eens gedacht wordt. Witte vlekjes op de…
Vissenhuid of ichthyosis vulgaris: symptomen en behandeling

Vissenhuid of ichthyosis vulgaris: symptomen en behandeling

Vissenhuid of ichthyosis vulgaris symptomen zijn een droge en schilferende huid met verdikking van de hoornlaag. Ichthyosis vulgaris, vissenhuid of schubbenhuid is een erfelijke huidaandoening waarbij…
Schrijf mee!